In de richtlijn Infectiepreventie bij het gebruik van laserapparatuur is in paragraaf 2.3 is een aanbeveling over lenzen gewijzigd. In de richtlijn Veilig werken in de oogheelkunde is de aanbeveling over drie-spiegelcontactgals, panfundusscoop en electroretinogram-contactlenzen in paragraaf 2.1.6 gewijzigd.