Bij het gebruik van e-sigaretten worden schadelijke stoffen uitgeademd, zoals propyleenglycol, nicotine en nitrosamines. In hoeverre dit gezondheidsrisico’s voor omstanders met zich meebrengt, hangt af van de vloeistof, en van hoe vaak en waar gedampt wordt. Doordat een e-sigaret alleen wordt geactiveerd als de gebruiker een trekje neemt, komen er tussen trekjes door geen schadelijke stoffen vrij. Dit in tegenstelling tot gewone sigaretten. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM dat is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport).

De e-sigaret is weliswaar minder ongezond dan tabakssigaretten, maar de damp van e-sigaretten bevat een aantal ingrediënten en chemische onzuiverheden in hoeveelheden die schadelijk zijn voor de gezondheid. Ook omstanders kunnen die schadelijke stoffen inademen. De hoeveelheid schadelijke stoffen die wordt uitgeademd is sterk afhankelijk van de samenstelling van de gebruikte vloeistof, de intensiteit van het dampen (frequentie en inhalatie), en de ventilatie en afmetingen van de ruimte waarin wordt gedampt. Dit bepaalt in hoeverre gezondheidsrisico’s kunnen optreden. 

Verschil met tabakssigaretten

Een deel van de schadelijke stoffen blijft achter in de 'damper' nadat ze zijn ingeademd. Doordat een e-sigaret alleen wordt geactiveerd als de gebruiker een trekje neemt, smeulen e-sigaretten niet door. Daardoor komen er geen schadelijke stoffen vrij als er geen trekje wordt genomen. Bij tabakssigaretten is dat wel het geval. Afhankelijk van bovenstaande factoren kunnen omstanders lichte gevoelens van keel-, neus- en oogirritatie ervaren. Veel dampers (78 procent) gebruiken vloeistoffen die nicotine bevatten. Hierdoor kunnen omstanders gezondheidseffecten ondervinden als hartkloppingen en een verhoogde bloeddruk. Dit is vergelijkbaar met het effect van cafeïne uit twee koppen koffie. Bij gebruik van nicotinevrije vloeistoffen ontstaan deze effecten niet. 

Toxicologische gezondheidsrisico’s

Voor dit onderzoek heeft het RIVM de chemische samenstelling gemeten van de damp die e-sigaretgebruikers uitblazen. Hierbij is uitsluitend gekeken naar de toxicologische risico’s en effecten voor de gezondheid, en niet naar andere effecten, zoals gezondheidsschade ontstaan door het ontploffen van een e-sigaret of dat mensen roken als sociaal verschijnsel normaler gaan vinden. De conclusies zijn gebaseerd op de meest recente kennis over de risico’s van stoffen wanneer ze worden geïnhaleerd. Van sommige stoffen is echter nog niet bekend in hoeverre zij een risico voor de gezondheid vormen. Daarom wordt aanbevolen om de gezondheidseffecten van e-sigaretten voor gebruikers en omstanders nauwgezet te blijven volgen.