Bij het gebruik van e-sigaretten worden schadelijke stoffen uitgeademd, zoals propyleenglycol, nicotine en nitrosamines. In hoeverre dit gezondheidsrisico’s voor omstanders met zich meebrengt, hangt af van de vloeistof, en van hoe vaak en waar gedampt wordt. Doordat een e-sigaret alleen wordt geactiveerd als de gebruiker een trekje neemt, komen er tussen trekjes door geen schadelijke stoffen vrij. Dit in tegenstelling tot gewone sigaretten. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM dat is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport).