Voor de preventie en bestrijding van antibioticaresistentie in Nederland is multidisciplinaire samenwerking nodig van onderzoekers, beleidsmakers en professionals in de zorg. Die samenwerking is complex en heeft baat bij regie. Dit is een van de conclusies van het symposium ‘Nederland en AMR Antimicrobial Resistance (Antimicrobial Resistance): klaar voor de toekomst?’ dat gehouden werd op 18 november 2014 in het kader van de Europese Antibioticadag.

Deelnemers aan het symposium bestonden uit professionals uit de humane en veterinaire (gezondheids)zorg, wetenschappers en beleidsmedewerkers. De initiatiefnemers waren het RIVM, de beroepsorganisaties KNMG Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Geneeskunst (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Geneeskunst), KNMT Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde), KNMvD Maatschappij voor Diergeneeskunde (Maatschappij voor Diergeneeskunde) en KNMP Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie), de SWAB en ZonMw Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie).

Er was veel belangstelling voor het symposium en de aanwezigen kijken terug op een vruchtbare bijeenkomst. De resultaten worden verder uitgewerkt en zullen in breder verband worden besproken en met de betreffende ministeries gedeeld. 

Het volledige verslag is te vinden onder download.