Voor de preventie en bestrijding van antibioticaresistentie in Nederland is multidisciplinaire samenwerking nodig van onderzoekers, beleidsmakers en professionals in de zorg. Die samenwerking is complex en heeft baat bij regie. Dit is een van de conclusies van het symposium ‘Nederland en AMRAntimicrobial Resistance: klaar voor de toekomst?’ dat gehouden werd op 18 november 2014 in het kader van de Europese Antibioticadag.

Deelnemers aan het symposium bestonden uit professionals uit de humane en veterinaire (gezondheids)zorg, wetenschappers en beleidsmedewerkers. De initiatiefnemers waren het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, de beroepsorganisaties KNMGKoninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Geneeskunst, KNMTKoninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde, KNMvDMaatschappij voor Diergeneeskunde en KNMPKoninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie, de SWAB en ZonMwNederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie.

Er was veel belangstelling voor het symposium en de aanwezigen kijken terug op een vruchtbare bijeenkomst. De resultaten worden verder uitgewerkt en zullen in breder verband worden besproken en met de betreffende ministeries gedeeld. 

Het volledige verslag is te vinden onder download.