Echtpaar bekijkt buisje darmkanker

Het bevolkingsonderzoek darmkanker staat in 2016 voor de uitdaging om ruim 1,5 miljoen mensen uit te nodigen.

Voor een deel van de doelgroep (de geboortejaren 1947, 1949, 1951) betreft het de zogenoemde tweede ronde; zij ontvingen twee jaar geleden de eerste oproep.

Een klein deel van de doelgroep 2015 is doorgeschoven naar 2016. Zij worden dit jaar met prioriteit uitgenodigd.