In Nederland zijn enkele mensen ziek geworden na een bezoek aan Duitsland. Allemaal hebben ze een darminfectie en drie van deze mensen hebben daarnaast ernstige nierklachten als gevolg van de infectie (HUShemolitisch uremisch syndroom-syndroom). Of bij alle patiënten de HUS veroorzaakt is door de Duitse EHECEnterohemorragische Escherichia coli bacterie, is nog niet bekend. Dat onderzoek loopt nog.