In Nederland zijn enkele mensen ziek geworden na een bezoek aan Duitsland. Allemaal hebben ze een darminfectie en drie van deze mensen hebben daarnaast ernstige nierklachten als gevolg van de infectie ( HUS hemolitisch uremisch syndroom (hemolitisch uremisch syndroom)-syndroom). Of bij alle patiënten de HUS veroorzaakt is door de Duitse EHEC Enterohemorragische Escherichia coli (Enterohemorragische Escherichia coli) bacterie, is nog niet bekend. Dat onderzoek loopt nog.