Afbeelding smog boven Nederland op 22 januari 2016 op basis van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit

Vanaf zondag 22 januari is er kans op smog door fijnstof. De verwachting is dat de kans op smog door fijnstof de komende dagen blijft vanwege de ongunstige weersomstandigheden met betrekking tot fijnstof. De luchtkwaliteit is de komende dagen ’onvoldoende’ volgens de Nederlandse Luchtkwaliteitsindex. Smog kan luchtwegklachten veroorzaken bij mensen met luchtwegaandoeningen, kinderen, ouderen en mensen die zich inspannen in de buitenlucht. Het RIVM adviseert mensen die hinder ondervinden om zware lichamelijke inspanning te vermijden.

Een verhoogde concentratie fijnstof in de lucht kan, samen met andere luchtverontreiniging, leiden tot een verminderde longfunctie, verergering van astma en een toename van luchtwegklachten alspiepen, hoesten en kortademigheid. Vooral mensen met longaandoeningen, zoals astma en COPD Chronic Obstructive Pulmonary Disease (chronische bronchitis of longemfyseem) (Chronic Obstructive Pulmonary Disease (chronische bronchitis of longemfyseem)), en (oudere) mensen met hart- en vaatziekten kunnen last ondervinden. In sommige gevallen kan medicatie – in overleg met een arts – worden aangepast.

De gemeten uurconcentraties en de verwachting zijn zichtbaar op de gezamenlijke website  luchtmeetnet.nl  van alle luchtmeetnetten in Nederland. Ook is er informatie over actuele en verwachte smogniveaus op NOS Nederlandse Omroep Stichting (Nederlandse Omroep Stichting) Teletekst pagina 711 en 712.

Meer informatie

  • Actuele en verwachte smogniveaus vindt u op luchtmeetnet.nl, NOS-Teletekst pagina 711en 712, en de luchtkwaliteitsapp van het RIVM, GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Amsterdam en DCMR Milieudienst Rijnmond (Milieudienst Rijnmond)
  • Meer informatie over smog op rivm.nl/smog
  • Als u klachten ondervindt, kunt u hierover contact opnemen met uw huisarts of de plaatselijke GGD
  • Informatie over longziekten en luchtvervuiling vindt u bij het Longfonds