Maandag vindt de eerste nationale iSPEXSpectropolarimeter for Planetary EXploration add on to iPhone-meetdag plaats. Het weer is zomers en stabiel, en daarmee geschikt voor het meten van fijn stof. Duizenden Nederlanders verrichten de metingen met behulp van het iSPEX-opzetstukje op hun smartphone-camera.

Onbewolkte lucht

Deelnemers worden gevraagd om bij voorkeur op maandagochtend tussen 8.00 en 10.00 uur en/of ‘s middags tussen 16.00 en 18.00 uur te meten. Het belangrijkste voor de meting is dat de lucht vrijwel onbewolkt is, ook al is een schapenwolkje geen probleem voor het uiteindelijke resultaat.

Verschillende typen fijn stof

De iSPEXSpectropolarimeter for Planetary EXploration add on to iPhone helpt om inzicht te krijgen in de concentratie van verschillende typen fijn stof. Er zijn verschillende maten fijn stof en we weten dat de fijnere deeltjes schadelijker zijn voor de volksgezondheid dan de wat grotere deeltjes.

Ook verschilt het materiaal dat in het stof zit. Zo bevat het fijn stof nabij drukke straten en wegen relatief veel roet en zware metalen, die veel schadelijker zijn dan bijvoorbeeld zeezout, dat ook in fijn stof kan zitten.

Waardevolle gegevens

De iSPEX maakt het daarnaast technisch mogelijk dat betrokken burgers en NGOniet-gouvernementele organisatie’s zelf metingen verrichten en waardevolle gegevens aanleveren bij het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Zo dragen zij bij aan het verbeteren van wetenschappelijke kennis over luchtkwaliteit.