Uit nader onderzoek naar het overlijden van een 9-jarig jongen na DTP Dyfterie tetanus Polio (Dyfterie tetanus Polio)- en BMR bof, mazelen,rodehond (bof, mazelen,rodehond)-vaccinatie blijkt dat een oorzakelijk verband tussen de vaccinatie en het overlijden onwaarschijnlijk is. Op grond van de beschikbare gegevens is een externe onafhankelijke commissie tot deze conclusie gekomen.

Deze uitkomst is met de ouders besproken. Zij hadden echter geen vertrouwen in dit oordeel en verzochten tot het  instellen van een nieuwe commissie. Het RIVM heeft dit verzoek niet gehonoreerd.
De gang van zaken rondom deze melding, de wijze waarop het RIVM en de commissie tot een oordeel zijn gekomen en de afwijzing om een nieuwe commissie in te stellen, is door het RIVM ter beoordeling voorgelegd aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg.