RIVM en KWR Watercycle Research Institute (Watercycle Research Institute) Watercycle Research Institute hebben een verbeterde methode ontwikkeld om te beoordelen of er een risico is op verontreiniging van drinkwater doordat verontreiniging in het grondwater door kunststof leidingen heen dringt (permeatie). Met deze methode kunnen de risico’s hiervan tijdig worden onderkend en kan gerichter onderzoek worden gedaan waar nodig. Er is namelijk een kleine kans dat organische verontreinigingen in grondwater door kunststof drinkwaterleidingen dringen en de kwaliteit van het drinkwater aantasten. Kunststof drinkwaterleidingen worden vooral gebruikt voor de aansluiting van woningen op de hoofdwaterleiding.