Door het internationaal bundelen van beschikbare kennis wordt de methode om te berekenen in hoeverre consumenten blootstaan aan chemische stoffen via producten als verf, schoonmaakmiddelen en cosmetica verbeterd. Een nieuwe web-based versie van het computerprogramma ConsExpo maakt dit mogelijk. De update van het programma wordt gerealiseerd door het RIVM in samenwerking met de zusterinstituten ANSES French agency for Food, Environmental and Occupational Health Safety (French agency for Food, Environmental and Occupational Health Safety) (Frankrijk), BfR Federal Institute for Risk Assessment (Federal Institute for Risk Assessment) (Duitsland), BAG (Zwitserland) en Health Canada.

Berekeningen van ConsExpo geven informatie die nodig is om mogelijke risico's van chemische stoffen in consumentenproducten te kunnen beoordelen. ConsExpo wordt binnen en buiten Europa gebruikt door overheden, instituten en industrieën.

De samenwerking in het ConsExpo2015 project zal leiden tot een nieuwe web-based versie van ConsExpo. Het vernieuwde programma zal gemakkelijk uitgebreid kunnen worden met nieuwe toepassingen, zoals blootstellingsschattingen voor nanomaterialen. De web-based versie van ConsExpo komt in de loop van 2016 beschikbaar.

ConsExpo is ontwikkeld door het RIVM in opdracht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Door samenwerking met zusterinstituten én afstemming met gebruikers van ConsExpo wordt het internationaal draagvlak voor ConsExpo verder vergroot.

Factsheets

Naast de update van het computerprogramma, werken de instituten aan een update van factsheets met informatie over omstandigheden waaronder consumenten blootstaan aan chemische stoffen uit consumentenproducten. Deze informatie wordt gebruikt als basis voor de berekeningen in ConsExpo. Met behulp van de factsheets over verschillende productcategorieën kan de blootstellingsschatting op een transparante en gestandaardiseerde manier uitgevoerd worden.

Professionals die op de hoogte willen blijven van de ontwikkelingen rondom ConsExpo, kunnen zich aanmelden bij de hiervoor bestemde LinkedIn groep ‘Consumer Exposure and ConsExpo’. Het RIVM coördineert ConsExpo2015 en alle instituten zullen inhoudelijke en financiële bijdragen leveren aan het project.