De kwaliteit van de reiniging en desinfectie van flexibele endoscopen voldoet nog niet in alle ziekenhuizen en zelfstandige klinieken aan de norm. Ook worden de endoscopendesinfectoren niet altijd volgens de norm gecontroleerd. Wel hebben de zorginstellingen de afgelopen jaren stappen genomen om de norm in te voeren.

Flexibele endoscopen zijn medische instrumenten in de vorm van een slang waarmee, via de natuurlijke lichaamsopeningen, de achterliggende lichaamsholten bekeken kunnen worden. Tijdens het gebruik raakt de endoscoop vervuild. Voor een veilig gebruik moeten endoscopen na ieder gebruik grondig worden gereinigd en gedesinfecteerd. Dit wordt gedaan in een endoscopendesinfector. Met een set beheersmaatregelen kunnen ziekenhuizen en zelfstandige klinieken er voor zorgen dat de endoscopendesinfector goed blijft functioneren en de reinigings- en desinfectieprocessen effectief verlopen.

De veldnorm waarmee de kwaliteit van de reiniging en desinfectie van flexibele endoscopen wordt gewaarborgd heet het SFERD Stuurgroep Flexibele Endoscopen Reiniging en Desinfectie (Stuurgroep Flexibele Endoscopen Reiniging en Desinfectie)-handboek. Deze norm is door de branche opgesteld. Uit het onderzoek blijkt dat het handboek in verschillende mate wordt nageleefd. 

Flexibele endoscopen worden schoongemaakt en gedesinfecteerd in speciale desinfectoren. Fabrikanten en leveranciers van endoscopendesinfectoren blijken niet alle informatie die nodig is voor het uitvoeren van technische metingen te leveren. Ze geven geen compleet overzicht van de processpecificaties waardoor het bij het uitvoeren van de metingen niet goed is na te gaan of de endoscopendesinfector correct functioneert.

Ook is aandacht nodig voor de frequentie waarmee de in het SFERD-handboek voorgeschreven testen en controles worden uitgevoerd en de technische uitvoering ervan. Er wordt afgeweken van de voorgeschreven materialen en procedures. Door deze handelswijze kunnen onjuiste resultaten en conclusies over de kwaliteit van de reiniging en desinfectie van flexibele endoscopen ontstaan