De afgelopen week is door het RIVM bij 31 patiënten een Salmonella Thompson besmetting aangetoond. In totaal zijn nu 1094 mensen ziek geworden door de uit de handel genomen gerookte zalm. De dalende trend van de afgelopen weken zet door.

Het totaal aantal overledenen ten gevolge van de uitbraak van Salmonella Thompson blijft met vier onveranderd. Bij een andere recent overleden oudere patiënt is de relatie tussen de bacterie en het overlijden onderzocht, maar blijkt er geen sprake van een besmetting met Salmonella Thompson te zijn.

Er zijn geen aanwijzingen dat er nieuwe besmettingen zijn opgetreden als gevolg van de consumptie van besmette zalm nadat de besmette partijen begin oktober uit de schappen zijn gehaald (in het kader van de landelijke terughaalactie).
Voor dit type Salmonella-infectie bestaat in Nederland geen meldingsplicht. Dat betekent dat artsen en laboratoria individuele patiënten met een Salmonella Thompson-infectie niet bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) hoeven te melden. Ook patiënten zelf hoeven geen melding te maken van een (mogelijke) Salmonella Thompson-infectie.