Binnen het bevolkingsonderzoek darmkanker zal onderzoek plaatsvinden naar de kwaliteit van de gebruikte FOB-Gold test in vergelijking met een andere test, de OC Sensor. De vergelijking tussen deze tests kan een opstap zijn naar het op continue basis onderzoeken van mogelijk geschikte tests binnen het bevolkingsonderzoek.

ZonMw Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie) zet dit onderzoek uit, op verzoek van de minister van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport). ZonMw werkt voor dit onderzoek nauw samen met het RIVM-Centrum voor Bevolkingsonderzoek. Meer informatie op de website van ZonMw.