De feestmaand december komt er weer aan! Met alle kerstpost is het van belang om de hielpriksets zo spoedig mogelijk na afname van het hielprikbloed op de juiste manier te verzenden, zodat de tijdigheid kan worden geborgd. Het RIVM-DVP Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu - Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu - Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's) heeft hiertoe in overleg met PostNL een schema opgesteld.

In het schema op de website  kunt u per dag zien hoe u de hielpriksetjes kunt versturen om tijdige afhandeling van de hielprik te kunnen realiseren. In het schema kunt u zien dat op de meeste dagen wordt geadviseerd om de hielprikset op een retailvestiging bij de balie af te geven. Via de retailvestiging wordt de post namelijk binnen 24 uur bezorgd (via een brievenbus duurt de verzending van een hielpriksetje gedurende de feestmaand 72 uur). In het schema wordt ook aangegeven wanneer u het hielpriksetje via de medische brievenbus moet verzenden om ook hier weer voor tijdige afhandeling te kunnen zorgen. Tweede kerstdag zal PostNL extra rijden om alle medische brievenbussen te legen, zodat de hielpriksetjes op dinsdag 27 december bij de laboratoria worden afgeleverd.

Ten slotte willen wij het belang van de medische brievenbus nog extra onder uw aandacht brengen. Deze speciale brievenbussen worden in samenwerking met PostNL ingezet om de hielprikken tijdig te kunnen verzenden op momenten dat de gewone brievenbussen niet geleegd worden, tijdens weekenden en op feestdagen. De medische brievenbussen in uw buurt kunt u vinden op: http://www.postnl.nl/medisch

Klik op de button  'Medische post in het weekend', klik vervolgens op 'Vind een brievenbus voor medische post', vul uw postcode in en zorg dat  'weekendbus voor medische post' aangevinkt is.