Voor vier type inrichtingen bevat de Handleiding Risicoberekenignen Bevi Besluit externe veiligheid inrichtingen (Besluit externe veiligheid inrichtingen) nog geen rekenvoorschrift. De rekenvoorschriften voor deze inrichtingen zullen worden opgenomen in de eerstvolgende versie van de Handleiding Risicoberekeningen Bevi en worden voorafgaand daaraan beschikbaar gesteld via de website van het RIVM.