Het project Eenheid van Taal in antibioticaresistentie (ABR antibioticaresistentie (antibioticaresistentie)) verbetert de gegevensuitwisseling op het gebied van infecties met resistente ziekteverwekkers. De eerste vijf laboratoria zijn inmiddels succesvol operationeel geworden met het nieuwe gestandaardiseerde systeem: RLM Dordrecht/Gorinchem, CBSL Hilversum, St. Antonius, Diakonessenhuis en UMC Universitair Medisch Centrum (Universitair Medisch Centrum) Utrecht. Eenheid van Taal in ABR is een gezamenlijk project van de NVMM Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie), Nictiz Nationaal ICT instituut in de Zorg (Nationaal ICT instituut in de Zorg) en het RIVM.

Eenheid van taal 'het vervolg'

In de eerste pilotfase zijn zes Medisch Microbiologische Laboratoria aangesloten op een centrale berichtenservice. Hiervan zijn nu vijf labs operationeel. We verwachten dat eind 2018 het zesde lab, Saltro, operationeel is. Met het systeem worden dagelijks gegevens over antibioticaresistentie naar de surveillancesystemen van het RIVM gestuurd op basis van gestandaardiseerde labcodes en berichten (Lab2PublicHealth).

De volgende stap is om de landelijke invoering voor te bereiden. Op dit moment zijn er acht nieuwe koplopers bij het project aangesloten, waaronder een paar heel grote labs, die gestart zijn met de eerste van de drie fasen van dit invoeringstraject. We verwachten dat deze labs in het voorjaar van 2019 operationeel zijn. De vijf labs die nu operationeel zijn, treffen inmiddels voorbereidingen om de aanvraag voor typering van MRSA Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus) en CPE Carbapenemase-producerende enterobacterales (Carbapenemase-producerende enterobacterales) te automatiseren. Met deze nieuwe standaard (Lab2Lab) krijgen zij de resultaten van de typering elektronisch terug gerapporteerd. Deze typering is van belang om de verspreiding van resistente bacteriën te  onderzoeken en zo nodig passende bestrijdingsmaatregelen te treffen.

Verbeteren surveillance en monitoring noodzakelijk

Om infecties met resistente ziekteverwekkers effectief te bestrijden is het nodig om snel inzicht te krijgen in wie waar, wanneer en waarom geïnfecteerd raakt. Ook is  inzicht nodig in hoe resistente bacteriën en resistentiegenen zich verspreiden. Verbetering van de informatievoorziening voor surveillance en monitoring van antibioticaresistentie is hiervoor noodzakelijk. Dit bestaat uit gestandaardiseerde labcodes, samenwerkingsafspraken en aanpassingen aan de systemen. In de pilot is hiervoor een blauwdruk ontwikkeld. ‘Het blijkt niet moeilijk te zijn om dit systeem operationeel te maken en ermee te werken’, aldus Gert Koelewijn, Nictiz Nationaal ICT instituut in de Zorg (Nationaal ICT instituut in de Zorg)-productmanager. Het streven is dat in 2020 alle Medisch Microbiologische Laboratoria met de gestandaardiseerde codes en afspraken van Eenheid van Taal in ABR antibioticaresistentie (antibioticaresistentie) werken.


Dick Veenendaal, arts-microbioloog en directeur van het Streeklab Haarlem, ziet veel voordelen en toegevoegde waarde van het nieuwe systeem. Hij raadt zijn collega’s aan ook in te stappen. ‘Elektronische uitwisseling kan een belangrijke bijdrage leveren aan de strijd tegen ABR, op voorwaarde dat de hele zorgketen meedoet’, aldus Veenendaal.

Meer informatie over Eenheid van Taal