Sommige voedingssupplementen bevatten hogere doseringen dan de maximaal aanvaardbare bovengrens. Zo zijn er preparaten op de markt die hoge gehalten bevatten van de vitaminen foliumzuur, B6, D en E, en de mineralen zink en selenium. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM. Een te hoge inname kan schadelijk zijn voor de gezondheid.

Het onderzoek richtte zich vooral op supplementen, waarvan de verpakking aangeeft dat ze specifiek voor ouderen zijn bedoeld. Het gaat dan om vitaminen en mineralen. De doseringen blijven onder de 'maximaal aanvaardbare bovengrens' (Upper Limit), en zijn meestal niet hoger dan drie keer de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid.

Verder zijn er in supplementen voor ouderen hoge doseringen gevonden van stoffen, waarvoor geen Upper Limit bestaat: B-vitamines, vitamine C en ijzer. Daardoor kunnen voor deze stoffen geen conclusies worden getrokken over de veiligheid van de doseringen. In algemene zin is daarom voorzichtigheid geboden als deze producten langere tijd worden gebruikt.

De onderzoekers keken ook naar algemene voedingssupplementen die op de markt zijn en troffen supplementen aan die een dosering bevatten hoger dan de maximaal aanvaardbare bovengrens. Ook ouderen kunnen deze producten gebruiken. Het gaat om bepaalde preparaten die hoge gehalten bevatten van de vitaminen foliumzuur, B6, D en E, en de mineralen zink en selenium. Het is niet uitgesloten dat een te hoge inname van deze vitaminen en mineralen op de lange termijn schadelijk kan zijn voor de gezondheid.