In Nederland is voor de derde keer de ziekte variant Creutzfeldt-Jakob (vCJD Creutzfeldt-Jakob variant (Creutzfeldt-Jakob variant)) vastgesteld. De betreffende patiënt overleed begin januari. Na onderzoek in het UMC Universitair Medisch Centrum (Universitair Medisch Centrum) Utrecht en het Nederlandse CJD Creutzfeld Jacob (Creutzfeld Jacob)-expertisecentrum in Rotterdam is bevestigd dat het gaat om variant Creutzfeldt-Jakob. Deze zeldzame ziekte kan worden overgedragen door het eten van met BSE Bovine Spongiforme Encephalopathie, de zogenaamde ‘gekkekoeienziekte (Bovine Spongiforme Encephalopathie, de zogenaamde ‘gekkekoeienziekte) besmette vleesproducten. BSE is ook wel bekend onder de naam gekkekoeienziekte.

Op dit moment wordt onderzocht hoe groot de kans is dat de patiënt andere mensen heeft besmet. Het RIVM coördineert dit onderzoek. De gegevens die tot dusver zijn verzameld tonen aan dat deze kans uiterst klein is. De overdracht van mens op mens kan plaatsvinden via besmet bloed of weefsel.

Variant Creutzfeldt-Jakob

De variant Creutzfeldt-Jakob is een zeer zeldzame, door prionen veroorzaakte hersenziekte. De overdracht van variant Creutzfeldt-Jakob op mensen vindt in de meeste gevallen plaats door de consumptie van besmette vleesproducten. Het rundvlees in Nederland is nu veilig, omdat sinds 2001 runderen bij de slacht op BSE Bovine Spongiforme Encephalopathie, de zogenaamde ‘gekkekoeienziekte (Bovine Spongiforme Encephalopathie, de zogenaamde ‘gekkekoeienziekte) worden getest. Ook worden sinds 1997 bij de slacht de meest infectieuze organen, de hersenen en het ruggenmerg van de runderen verzameld en vernietigd om overdracht te voorkomen.

Het is de derde keer dat een patiënt aan variant Creutzfeldt-Jakob is overleden in Nederland. In 2005 en 2006 werd bij twee andere patiënten in Nederland variant Creutzfeldt-Jakob vastgesteld. In de gehele wereld zijn tenminste 200 personen bekend die aan de ziekte zijn overleden, waarvan 167 in Engeland. De overige slachtoffers kwamen uit Frankrijk, Ierland, Italië, Canada, Amerika, Japan, Spanje, Saudi-Arabië en Portugal.

EINDE BERICHT

Noot voor de redactie

Informatie over variant Creutzfeldt-Jakob kunt u vinden op de website van het RIVM.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
- RIVM, Afdeling Communicatie, Marieke Timmer, (030) 274 40 49.
- Nederlands CJD Creutzfeld Jacob (Creutzfeld Jacob)-Expertise Centrum Rotterdam, Erasmus MC Erasmus University Medical Center (Erasmus University Medical Center), afdeling communicatie, David Drexhage, 010 – 703 55 25.

Er worden geen persoonsgegevens verstrekt over de patiënt.