Op 7 december verscheen er in Medisch Contact een artikel waarin wordt gesuggereerd dat de voorlichting van het RIVM over het bevolkingsonderzoek darmkanker niet in orde zou zijn. In een reactie geeft het RIVM-CvB Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu - Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu - Centrum voor Bevolkingsonderzoek) aan dat de voorlichting altijd voor verbetering vatbaar is, maar dat het niet zo is dat deze niet aan de eisen voldoet.

Het artikel gaat vooral over de folder. Het totale pakket aan voorlichting is natuurlijk groter. Zo krijgen genodigden ook een uitnodigingsbrief, waarin duidelijk staat vermeld dat het eigen keuze is om deel te nemen. Volgend jaar gaan we de folders ? zoals gepland ? evalueren. Hiertoe gaan we een bijeenkomst met de werkgroep Communicatie en andere deskundigen organiseren. De auteurs van het artikel worden hiervoor uitgenodigd. Dit was overigens al de bedoeling voordat we wisten dat er een artikel kwam. Onze reactie op het artikel is in Medisch Contact gepubliceerd.