De luchtverontreiniging door vuurwerk is op 1 januari 2012 zeer beperkt gebleven. Alleen in de eerste uren na de jaarwisseling zijn hoge concentraties fijn stof (PM10 fijnstof (fijnstof)) gemeten. De concentraties lagen lager dan vorig jaar en toen viel de overlast ook al mee.

Maximum concentraties

De hoogste uurgemiddelde concentratie van 1252 μg/m3 (microgram per kubieke meter) is gemeten in Utrecht. Op slechts enkele meetstations in stedelijk gebied lag het daggemiddelde fijn stof op 1 januari 2012 boven de 50 μg/m3 (= de daggemiddelde concentratie die maximaal 35 maal per jaar overschreden mag worden). Boven 50 μg/m3 wordt er in Nederland gesproken van matige smog. De daggemiddelden bleven laag, omdat de wind het fijn stof veroorzaakt door het vuurwerk snel afvoerde.

Concentraties op regionale station

Veel regionale stations liggen op enige afstand van bewoond gebied, waardoor de aanvoer van fijn stof op zich laat wachten. De luchtverontreiniging van fijn stof veroorzaakt door het vuurwerk is op deze stations minder dan op stedelijke stations. De zuidwesten wind zorgde dat de fijnstofconcentraties op stations langs de kust en langs de Belgische grens niet of nauwelijks door het vuurwerk werden beïnvloed.