Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  deelt graag zijn kennis over Omgevingsveiligheid, ook om op die manier feedback en signalen te krijgen om onze adviezen beter te laten aansluiten. Dit doen we onder andere met een jaarlijkse netwerkdag. Omdat die dit jaar niet door kan gaan willen we ons doel op een andere manier bereiken: we gaan daarom starten met een serie webinars over actuele onderwerpen over Omgevingsveiligheid. Te beginnen met twee webinars voor de zomer, en twee na de zomer.

Voor de onderwerpen laten we ons ook graag inspireren door de wensen van onze samenwerkingspartners. We zouden het fijn vinden als u aangeeft (via omgevingsveiligheid@rivm.nl) over welke onderwerpen de volgende webinars zouden moeten gaan, dan kunnen we dat meenemen in onze programmering.