Uit het RIVM-rapport ‘Vaccinatiegraad Rijksvaccinatieprogramma Nederland’ (verslagjaar 2015) blijkt opnieuw de grote inzet van ouders, GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en en consultatiebureaus voor de volksgezondheid. Zo ligt de gemiddelde deelname per vaccinatie tussen de 92 en 99%. Ook in Caribisch Nederland blijft de vaccinatiegraad voor DKTP difterie kinkhoest tetanus polio (difterie kinkhoest tetanus polio) en BMR bof, mazelen,rodehond (bof, mazelen,rodehond) onder zuigelingen ruim boven de 90%.

Tijdig vaccineren verbeterd

Het deel van de zuigelingen dat de eerste DKTP difterie kinkhoest tetanus polio (difterie kinkhoest tetanus polio)-vaccinatie op tijd krijgt, is gestegen naar 89%. Tevens is de tijdige en volledige deelname aan de volledige primaire DKTP-serie (de eerste drie vaccinaties) in de afgelopen vijf jaar verbeterd van 60% naar 69%.

Waar kunnen we nog winst behalen?

De deelname aan de HPV humaan papillomavirus (humaan papillomavirus)-vaccinatie tegen baarmoederhalskanker blijft met 61% nog aan de lage kant. Daarnaast wordt voor de tweede BMR bof, mazelen,rodehond (bof, mazelen,rodehond)-vaccinatie voor 9-jarigen (93%), de gewenste deelname van 95% niet bereikt. Om groepsimmuniteit tegen mazelen te creëren, is een vaccinatiegraad van minimaal 95% nodig voor beide BMR-vaccinaties.

Het is belangrijk dat de inspanningen van de Jeugdgezondheidszorg samen met de ouders met kracht worden voortgezet. Niet alleen voor een goede bescherming op individueel niveau, maar ook voor de groepsimmuniteit, zodat ook kinderen die nog te jong zijn voor vaccinatie beschermd worden.

Het RIVM doet er zoveel mogelijk aan om de uitvoeringsinstanties én ouders goed voor te lichten over het Rijksvaccinatieprogramma. De veiligheid en effectiviteit van het programma worden continu gemonitord.