Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Centrum Gezond Leven heeft een toolkit Gezond Werk ontwikkeld voor iedereen die met gezondheid op het werk bezig is of wil gaan. Denk bijvoorbeeld aan vitaliteit of duurzame inzetbaarheid voor werknemers. De toolkit bestaat uit communicatiemiddelen die helpen om binnen het bedrijf draagvlak te creëren voor gezondheidsbevordering met als doel werk te maken van gezondheid. De middelen zijn bruikbaar voor HRhazard ratio-afdelingen, bedrijfsartsen, management of ondernemingsraden, maar ook voor externe adviseurs en GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst’en.

De toolkit, die het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu met verschillende partners heeft ontwikkeld, bevat presentaties, een flyer, een factsheet en informatieve (web)teksten over leefstijl op het werk. Er is ook een korte animatiefilm beschikbaar: ‘Maak werk van gezondheid'. De film kan bijvoorbeeld ingezet worden bij presentaties. De middelen zijn gemakkelijk te downloaden en kunnen aangepast worden aan de bedrijfssituatie.

Gezondheidsbevordering op het werk is belangrijk. Juist in tijden van vergrijzing, langer doorwerken en concurrentie op de arbeidsmarkt is het van belang om 'fit for the job' te zijn en te blijven. Het bevorderen van de gezondheid van werknemers kan leiden tot lager ziekteverzuim, maar ook tot meer voldoening, hogere motivatie en minder verloop van werknemers.

Bekijk de toolkit Gezond Werk. Meer informatie over het programma Gezond Werk van het RIVM Centrum Gezond Leven en partners vindt u op Loketgezondleven.nl.