Er is een aanpassing op het Draaiboek overgangsfase bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker 2016 >2017. In de overgangsfase van 'oud' naar 'nieuw' zouden vrouwen die een uitnodiging kregen in 2015 en nog niet deelnamen een stopbrief krijgen: een extra brief om hen te informeren dat deelnemen aan het huidige bevolkingsonderzoek nog met hun 'oude' uitnodigingsbrief kan tot 1 december 2016. Deze stopbrief vervalt. Doorlooptijden zouden hierdoor erg lang worden wat ten koste gaat van de termijn waarop vrouwen de uitslag krijgen. Het is erg vervelend voor vrouwen om lang op hun uitslag te moeten wachten.

De vrouwen kunnen nog wel meedoen tot uiterlijk 1 december 2016. Willen zij daarna deelnemen?  Dan kunnen zij bellen met de screeningsorganisatie om een uitnodiging te ontvangen voor het vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Huisartsenpraktijken ontvangen updates van de laboratoria over de doorlooptijden, zodat de vrouw die deelneemt aan het bevolkingsonderzoek hierover door de huisarts kan worden geïnformeerd.