Een zwangere die kiest voor nevenbevindingen, kreeg vanaf de start van TRIDENT-2 alleen een uitslag over nevenbevindingen als het laboratorium aanwijzingen vond voor nevenbevindingen. Geen melding in de uitslagbrief betekende: geen aanwijzingen voor nevenbevindingen.

Vanaf maandag 17 december wijzigt de uitslagbrief van zwangeren die kozen voor de NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test) met nevenbevindingen. Het laboratorium geeft voortaan ook door dat er geen nevenbevindingen (andere chromosoomafwijkingen) zijn te melden. Aan de uitslagbrief is een nieuwe disclaimer (voor de aanvrager) en ‘Let op’ (voor de cliënt) toegevoegd. Er wordt verwezen naar www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl/nevenbevindingen voor meer informatie.

De betreffende pagina op www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl is aangepast.