Jaarlijks wordt bij ongeveer 122.600 mensen in de EU Europese Unie (Europese Unie) kanker vastgesteld doordat zij tijdens hun werk aan kankerverwekkende stoffen zijn blootgesteld. Hierdoor sterven in de EU ongeveer 79.700 mensen per jaar. De kosten voor de gezondheidszorg en verminderde productiviteit op het werk door werk gerelateerde kanker in de EU worden op 4-7 miljard euro per jaar geschat. Dat blijkt uit berekeningen van het RIVM.