Jaarlijks wordt bij ongeveer 122.600 mensen in de EU European Union (European Union ) kanker vastgesteld doordat zij tijdens hun werk aan kankerverwekkende stoffen zijn blootgesteld. Hierdoor sterven in de EU ongeveer 79.700 mensen per jaar. De kosten voor de gezondheidszorg en verminderde productiviteit op het werk door werk gerelateerde kanker in de EU worden op 4-7 miljard euro per jaar geschat. Dat blijkt uit berekeningen van het RIVM.

Ondanks vele beschermende maatregelen kunnen mensen tijdens hun werk worden blootgesteld aan kankerverwekkende stoffen. Aanvullende beleidsmaatregelen zijn nodig om het aantal gevallen van werk-gerelateerde kanker en sterfte in de toekomst terug te dringen. Het RIVM heeft in kaart gebracht wat de ziektelast en de maatschappelijke schade van werk-gerelateerde kanker in de EU European Union (European Union ) is.

Ziektelast

Geschat wordt dat jaarlijks bij ca. 122.600 mensen in de EU kanker vastgesteld wordt doordat zij in het verleden tijdens hun werk aan kankerverwekkende stoffen zijn blootgesteld. Daarnaast sterven hierdoor per jaar ongeveer 79.700 mensen in de EU. Als dit ‘vervroegde overlijden’ wordt omgezet naar verloren levensjaren zijn dat er bijna 1,2 miljoen. 

Maatschappelijke schade

Kankerpatiënten ervaren een verminderde kwaliteit van leven, krijgen medische zorg en kunnen vaak niet of minder werken. Naast het (individuele) lijden ontstaan hierdoor kosten. Dit wordt gezamenlijk uitgedrukt in maatschappelijke schade. De kosten voor de gezondheidszorg en verminderde productiviteit op het werk door werk gerelateerde kanker in de EU worden op €4-7 miljard  per jaar geschat. Als ook de immateriële schade van het ziek zijn en mogelijk vroegtijdig sterven wordt meegerekend, loopt de totale maatschappelijke schade op tot zo’n €334 miljard per jaar.