Vandaag is bevestigd dat een persoon op Curaçao besmet is geraakt met het zikavirus. Al eerder werd het virus gevonden binnen het Caribisch gebied en het was te verwachten dat het virus zich zou verspreiden naar de voormalige Nederlandse Antillen. Voor reizigers naar Curaçao geldt ook het advies om overdag en ‘s nachts muggenwerende maatregelen te nemen. Zwangere vrouwen en vrouwen die zwanger willen worden, wordt uit voorzorg geadviseerd om met een arts de noodzaak van een reis goed te overleggen en uitstel te overwegen.

Patiënten in Nederland

In Nederland is tot nu toe bij 13 personen het zikavirus vastgesteld (28 januari 2016). Zij zijn allemaal op reis besmet geraakt met het virus. Omdat in Nederland de verantwoordelijke steekmuggen niet voorkomen, is verspreiding van het virus binnen Nederland zeer onwaarschijnlijk. Een uitzondering hierop zijn de BES-eilanden (Bonaire, St. Eustatius en Saba), hier komen deze steekmuggen wel voor.

Zikakoorts

Het zikavirus veroorzaakt zikakoorts. Meestal verloopt de ziekte vrij mild. De belangrijkste klachten zijn: koorts, oogontsteking, hoofdpijn en huiduitslag. Er zijn aanwijzingen dat een infectie met het zikavirus vroeg in de zwangerschap mogelijk een hersenafwijking (microcefalie) kan veroorzaken. Dat wordt op dit moment onderzocht.

Beschermende maatregelen

Er is geen vaccin tegen zikakoorts. Het is belangrijk om overdag en in de vroege avond tot aan de schemering zorgvuldig antimuggenmaatregelen te nemen in gebieden waar het zikavirus voorkomt. Dit verkleint het risico om gestoken te worden door een mug. Zwangere vrouwen die in dit gebied zijn wordt geadviseerd om deze anti-muggenmaatregelen extra zorgvuldig te nemen.

  • Draag bedekkende kleding.
  • Smeer onbedekte huid in met een muggenwerend middel dat DEET diethyltoluamide (diethyltoluamide) (diethyltoluamide) bevat. Voorzichtigheidshalve wordt geadviseerd om concentraties boven de 30% te mijden bij kinderen jonger dan 2 jaar en bij zwangeren.
  • Slaap altijd onder een (geïmpregneerde) klamboe of in een muggenvrije ruimte.

Reisadvies

Het RIVM adviseert zwangere vrouwen en vrouwen die zwanger willen worden, om met een arts de noodzaak van een reis naar deze gebieden te overleggen en uitstel te overwegen. Dit is niet hetzelfde als een negatief reisadvies. Er is op basis van de huidige informatie geen negatief reisadvies afgegeven door de WHO World Health Organization (World Health Organization). Het RIVM volgt deze advisering.

Raadpleeg een arts, bijvoorbeeld uw huisarts of een arts van de reizigerspoli van uw regionale GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) voor een persoonlijk advies.

Voor algemeen reizigersadvies: www.lcr.nl