Op 6 april was de maximale zonkracht in Bilthoven 4.4. Die waarde werd in de afgelopen 15 jaar niet eerder zo vroeg in het seizoen gemeten. Normaal wordt pas rond 15 april de waarde 4 overschreden. Mogelijk hangt deze hoge waarde samen met de grote ozonafbraak in het Noordpoolgebied in maart.

De belangrijkste factoren die de zonkracht bepalen zijn: de hoogte van de zon aan de hemel, de dikte van de ozonkolom in de atmosfeer en de bewolking. In deze periode neemt de zonkracht toe door de hogere zonnestand. Een relatief dunne ozonlaag zorgt samen met een wolkenloze hemel voor extra zonkracht.

Het RIVM voert in Bilthoven om de twaalf minuten een zonkrachtmeting uit. De zonkracht is een maat voor de hoeveelheid ultraviolette straling die het aardoppervlak bereikt.