tekst

Juf met een klas kinderen

De nieuwsbrief ‘COVID-19: Kinderen en scholen’ is bedoeld voor professionals die betrokken zijn bij de Scholenteams van de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en. Het doel van deze nieuwsbrief is het delen van informatie over kinderen en scholen tijdens de COVID-19-periode, zoals signalen uit het veld en good practices.

Momenteel worden er geen nieuwsbrieven COVID-19: Kinderen en scholen verzonden. U kunt zich nog wel aanmelden. Wanneer hiertoe weer aanleiding is, wordt deze berichtenservice hervat.