Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Nieuwsbrief Seksuele Gezondheid

De Nieuwsbrief Seksuele Gezondheid heeft als doel de landelijke uitwisseling van actualiteiten en ontwikkelingen voor professionals in het vakgebied SOA en Seksuele Gezondheid te bevorderen. De Nieuwsbrief komt tot stand onder redactie van het RIVM/Centrum Infectieziektebestrijding (CIb).

Nummer 27 / januari 2018

Sense Doe-dag. Meld je aan!
Dinsdag 6 maart 2018 wordt de Sense Doe-dag georganiseerd in De Driehoek in Utrecht. Het programma behandelt nieuwe ontwikkelingen en actuele onderwerpen over seksuele gezondheid en Sense.
's Morgens is er een interactief gezamenlijk programma. In de middag kan je inhoudelijke workshops volgen. Op korte termijn ontvang je een e-mail met meer informatie over het programma. Meld je nu al aan!
Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Heleen Ardon.
Nationale actieplan soa, hiv en seksuele gezondheid
Op 1 december nam Judith Elsinghorst, waarnemend directeur directie Publieke Gezondheid VWS, het 'Nationaal actieplan soa, hiv en seksuele gezondheid 2017-2022' in ontvangst tijdens het Nationale Congres Soa*Hiv*Seks 2017. Pijlers van dit actieplan zijn:
* Seksuele vorming.
* Preventie opsporing en behandeling van soa.
* Preventie opsporing en behandeling van hiv.
* Preventie van ongewenste zwangerschap.
* Preventie seksuele grensoverschrijding en seksueel geweld.
* Surveillance en monitoring.
Seksuele gezondheid in Nederland 2017
Het rapport 'Seksuele gezondheid in Nederland' is op 15 januari door het kenniscentrum seksualiteit Rutgers gepresenteerd. Ruim 17.000 respondenten tussen de 18 en 80 jaar deden aan dit bevolkingsonderzoek mee. Uit het onderzoek blijkt dat:
* De meeste Nederlanders tevreden zijn met hun seksleven.
* Mannen meer genieten van seks dan vrouwen.
* Vrouwen onder de 25 jaar en mannen boven de 70 jaar seksuele problemen ervaren.
* Seksuele grensoverschrijding veel voorkomt.
* Seksuele voorlichting op school verplicht moet zijn.
* Op vele terreinen extra aandacht nodig is.
* Wat kwetsbare groepen zijn.
Vragenlijst GRAS
In december heeft het RIVM een onderzoek uitgezet voor het project Gonokokken Resistentie tegen Antibiotica Surveillance (GRAS). Alle aangesloten Centra Seksuele Gezondheid kregen een vragenlijst toegestuurd. Op dit moment wordt slechts bij 36% van alle gonorroepatiënten succesvol een kweek en gevoeligheidsbepaling uitgevoerd. De resultaten van het onderzoek moeten inzicht geven hoe het GRAS-project in de praktijk wordt uitgevoerd en of er verbeteringen mogelijk zijn om het aantal positieve kweken te verhogen.
OnlineHulp.Sense
Vrijfijn.nl heet nu OnelineHulp.Sense! Via OnlineHulp.Sense kunnen jongeren online hun seksuele problemen bespreken met een hulpverlener. Dit contact is anoniem en gratis. Gedurende een periode van 3 tot 4 maanden krijgen de jongeren informatie, psycho-educatie en oefeningen die zij in hun vertrouwde omgeving kunnen maken. Indien nodig worden de jongeren doorverwezen naar andere hulpverlening.
Sense consulten via webcam en smartphone
Medio december 2017 is het Centrum Seksuele Gezondheid van regio Noord-Nederland gestart met webcamconsulten voor jongeren met vragen over seksualiteit en soa's. Een webcamconsult biedt jongeren tot 25 jaar de mogelijkheid een soa-test aan te vragen of hun vragen rondom seksualiteit te stellen vanuit hun eigen omgeving. Bij een online consult heeft de jongere een gesprek met een verpleegkundige seksuele gezondheid via de webcam. Indien nodig krijgen ze een soa-thuistest toegestuurd.
De evaluatie van de eerste 20 webcamconsulten geeft een positieve waardering van zowel de jongeren als de verpleegkundigen. Vooral hoger opgeleiden (HBO, WO en een enkele MBO'er) lijken te kiezen voor het webcamconsult. Deze maand start ook de regio Limburg met de pilot. Regio Utrecht volgt in februari/maart.
Wil je op de hoogte blijven? Word lid van de Sense eHealth groep.
SOAP-dataverzoeken
De landelijke registratie van soa-consulten en diagnosen bij de Centra Seksuele Gezondheid (CSG's) wordt gebruikt voor het monitoren van trends en aanvullend onderzoek. Individuele CSG's kunnen deze landelijke data aanvragen bij de SOAP registratiecommissie om te gebruiken voor hun onderzoek. De registratiecommissie heeft onder meer de volgende aanvragen gehonoreerd:
1. Repeat HIV testing among MSM attending STI clinics between 2007 and 2014 (RIVM)
2. STIs among sex partners notified for chlamydia exposure: implications for expedited partner therapy (RIVM/GGD Rotterdam Rijnmond)
3. The spatial distribution of Chlamydia trachomatis and Neisseria gonorrhoeae infections and associated determinants-an application of a geographically weighted Poisson regression for evidence-based screening interventions in hotspots. (GGD Zuid Limburg)
4. Oropharyngeal Chlamydia trachomatis and Neisseria gonorrhoeae infections among STI clinic attendees in the Netherlands. (GGD Zuid Limburg)
5. Hepatitis B screening results in a population visiting STI clinics in the Netherlands. (GGD West Brabant)
6. Transgender bezoekers van CSG's: zorgvraag, seksueel (risico) gedrag, seksuele gezondheid en soa. (GGD Amsterdam)

Wijzigingen SOAP 2018
Op het SOAP-regsitratieformulier zijn de volgende veranderingen doorgevoerd:
1. Vragen over bevolkingsgroep en condoomgebruik zijn verwijderd.
2. Er zijn nieuwe vragen over seks en condoomgebruik, injecterend drugsgebruik, (informeel) PrEP-gebruik bij MSM en nieuwe antwoordopties voor LGV-diagnose toegevoegd.
3. GRAS: vanaf 2018 is het rapporteren van beta-lactamase resultaten niet meer verplicht en is het rapporteren van GRAS uitslagen voor een infectie met onbekende locatie niet meer mogelijk.

Signaleringsoverleg RIVM-CIb
Iedere donderdag worden infectieziektesignalen uit binnen- en buitenland besproken tijdens het Signaleringsoverleg op het RIVM. Signalen van uitbraken, nieuwe of onverwachte infectieziekten of trends worden gebruikt om waar nodig bestrijdingsmaatregelen te nemen en verdere verspreiding te voorkomen. Ook soa-gerelateerde signalen kunnen gemeld worden via signaleringsoverleg@rivm.nl.