Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Nieuwsbrief Toolkits Publiekscommunicatie

Deze nieuwsbrief informeert over de ontwikkelingen rond de Toolkits voor publiekscommunicatie. Deze communicatietoolkits zijn te vinden op rivm.nl. Zij bieden praktische ondersteuning bij publiekscommunicatie over volksgezondheid. Hier kunt u de meest recente en eerder verschenen nieuwsbrieven vinden en een abonnement aanvragen of wijzigen.

22 februari 2016

Nieuwe toolkit Houtrook en gezondheid
Het stoken van hout in open haarden, inzethaarden en kachels neemt de laatste jaren toe. Dat kan voor omwonenden overlast opleveren in de vorm van geurhinder, gezondheidsklachten en roetneerslag.
Houtrook bevat stoffen onder andere fijnstof en PAK, met gezondheidseffecten op korte en lange termijn. En hoe meer luchtverontreiniging, hoe meer gezondheidsschade er kán optreden. Mensen met bestaande luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten, ouderen en kinderen kunnen meer en eerder klachten ontwikkelen door blootstelling aan houtrook.

Fijnstof afkomstig van houtverbranding is niet duidelijk meer of minder schadelijk dan fijnstof afkomstig van andere bronnen, zoals het verkeer. Het blijft raadzaam om emissies van verbranding, van welke bron dan ook, te beperken.

Om de GGD meer handvatten te geven en de beschikbare informatie meer te stroomlijnen, is de Toolkit houtrook en gezondheid ontwikkeld. De informatie is bedoeld voor de GGD-professional die burgers wil informeren over de gezondheidseffecten die gepaard kunnen gaan met het inademen van houtrook in de directe omgeving. De toolkit bestaat uit algemene informatie en een lijst met tips om overlast zoveel mogelijk te beperken.
Gezondheid op de werkvloer
Houdt u zich bezig met gezondheid op het werk? Of overweegt u aan de slag te gaan met vitaliteit of duurzame inzetbaarheid voor werknemers? Dan is de toolkit Gezond Werk er voor u!

U kunt de voorlichtingsmaterialen inzetten om draagvlak te creëren voor gezondheidsbevordering op het werk. Zowel bij werkgevers als werknemers. Zo bevat de toolkit een presentatie een factsheet en een film. Daarnaast vindt u teksten die u kunt gebruiken ten behoeve van uw intranet of interne nieuwsbrief om werknemers te informeren over leefstijl en preventie op de werkplek. U kunt deze informatie gemakkelijk aanpassen aan uw eigen bedrijfssituatie.

De toolkit is onderdeel van de website Gezond Werk op Daar vindt u ook diverse praktijkvoorbeelden en informatie over het opzetten van gezondheidsbeleid in een organisatie.

Naar communicatiemateriaal Gezond Werk.
Antibioticaresistentie
Het ministerie van VWS is in januari gestart met daarwordtiedereenbetervan.nl, de publiekscampagne over antibioticaresistentie. Insteek van de campagne is mensen erop te wijzen dat je voorzichtig moet omgaan met antibiotica en dat ze niet werken tegen (buik)griep en verkoudheid. Via de website kunnen professionals materiaal downloaden: een flyer, posters, banners en filmpjes.

Verder is de RIVM-toolkit antibioticagebruik aangevuld met een link naar het animatiefilmpje Hoe voorkom je verspreiding van resistente bacteriën.
Luizendag 2016
Op 2 maart wordt de jaarlijkse Luizendag gehouden. De luizendag wordt georganiseerd door het Landelijk Steunpunt Hoofdluis in samenwerking met het RIVM.

Naar toolkit Hoofdluis
Week van de teek
Van 11 -17 april 2016 wordt de jaarlijkse 'Week van de Teek' gehouden. Kijk voor meer informatie in de Toolkit Tekenbeten en Lyme en op rivm.nl/tekenbeet.

Aan- en afmelden