Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Infectieziekten Bulletin

Het Infectieziekten Bulletin is een uitgave van het Centrum Infectieziektebestrijding van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), in samenwerking met de GGD'en, de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie, de Vereniging voor Infectieziekten en de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Het Infectieziekten Bulletin is een medium voor communicatie en informatie ten behoeve van alle organisaties en personen die geinformeerd willen zijn op het gebied van infectieziekten en infectieziektebestrijding in Nederland.

maart 2018

Voorwoord
Gesignaleerd
Modder en water
Festivals
Grote groepen
Feesten
Aankondigingen
Registraties Infectieziekten

Aan- en afmelden