Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
RIVM nieuwsbrief binnenmilieu

Met deze nieuwsbrief wordt u 2-wekelijks op de hoogte gehouden over binnenmilieu via nieuwsberichten uit de media. Deze nieuwsbrief is bedoeld voor professionals bij het Rijk, provincies en gemeenten en andere geïnteresseerden.

Nummer 242 / 21 december 2016

*Verhitte klachten over airco's
21 december 2016, 07:45 | De Stad Amersfoort
Er schuilt een hoop ergernis en geweeklaag achter de levendige winkelstraten van Amersfoort. De oprukkende airco's die aan de achterzijde van de winkelpanden zijn geplaatst, leveren behalve verkoeling van het binnenklimaat, verhitte discussies met de omwonenden op. Arjan Klaver "Ondernemers willen over dit onderwerp niet met ons in gesprek gaan," zegt Lettie Ambagtsheer. Zij is één van de bewoners van de Valkestraat
Lees meer
*Nederlandse werkplekken steeds gezonder
20 december 2016, 03:40 | NeVaP
Het binnenklimaat van kantoorgebouwen is verbeterd. Dat concludeert Vereniging Schoonmaak Research (VSR) na onderzoek dit jaar. Onderdelen van het onderzoek waren visuele inspectie (ventilatiemogelijkheden, staat van onderhoud en clean-desk), fysische parameters, zoals temperatuur, relatieve luchtvochtigheid en CO2-concentratie, fijnstofconcentratie en microbiologische kwaliteit. Bron: cleantotaal.
Lees meer
*Kabinet wil ongelukken met koolmonoxide voorkomen
19 december 2016, 19:14 | NOS
Alleen erkende bedrijven met vakbekwaam personeel mogen in de toekomst nog cv-ketels en warmwatertoestellen op gas aanleggen en onderhouden. Op deze manier wil minister Blok ongelukken met koolmonoxide zoveel mogelijk voorkomen. Ook buizen voor luchttoevoer en rookgasafvoer mogen alleen nog door erkende bedrijven worden aangelegd. Als het aan Blok ligt, zijn de nieuwe eisen vanaf 2019 van kracht.
Lees meer
*Ventilatienorm in kinderopvang aangescherpt
16 december 2016, 13:20 | Gemeente Aalsmeer
Na een overgangsperiode van vijf jaar scherpt de rijksoverheid in 2017 de ventilatie-eis voor kinderopvang definitief aan. Uit landelijk onderzoek naar de kwaliteit van het binnenmilieu is gebleken dat het niet altijd goed is gesteld met de luchtkwaliteit. Hierdoor kunnen kinderen mogelijk ziek worden. Naar aanleiding van dit onderzoek heeft de rijksoverheid de ventilatie-eis verzwaard.
Lees meer
*Norm nodig voor schadelijkheid houtrook'
16 december 2016, 10:43 | VNG Magazine
De VNG heeft in en overleg met het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) gepleit voor de ontwikkeling van een landelijke norm voor schadelijkheid van houtrook, die gemeenten kunnen opnemen in hun omgevingsplan. Sommige inwoners ervaren houtrook als overlast, vooral degenen met een luchtwegaandoening. Maar ook geur of roetneerslag kunnen tot overlast leiden. Handhaven is nu lastig voor gemeenten.
Lees meer
*Gezellige haard is reuze schadelijk
16 december 2016, 04:35 | NRC
Astmapatiënten in de Amerikaanse stad Phoenix belanden tussen Kerst en Oud en Nieuw relatief vaak in het ziekenhuis als gevolg van ademhalingsproblemen, precies op het hoogtepunt van het stookseizoen in die stad. Dat schrijven Amerikaanse onderzoekers in een recent online gepubliceerd artikel in het vakblad Air Quality, Atmosphere & Health. In de dagen nadat de fijnstofconcentratie in de omgeving van hun huis was gestegen, melden astmapatïënten zich significant vaker in het ziekenhuis.
Lees meer
*Europees maatregelenpakket energie-efficiëntie: 'stap in de goede richting, maar mist ambitie'
14 december 2016, 09:19 | RCC Koude en Luchtbehandeling
Het Europees Partnerschap voor energie en milieu (EPEE), dat de verwarming, airconditioning- en koelindustrie in Europa vertegenwoordigt, meent dat het 'Winterpakket' van de Europese Commissie een solide basis biedt voor de wereldwijde strijd tegen de klimaatverandering. Toch mist het pakket ambitie, zo stelt de branche-organisatie. Het zogenoemde winterpakket, waar we eerder deze week een artikel aan wijdden, krijgt lovende woorden maar kan ook op kritiek rekenen.
Lees meer
*IRIS: de eerste echte slimme woning van Nederland
13 december 2016, 14:05 | Dura Vermeer NV
Dura Vermeer presenteert met IRIS de eerste écht slimme woning van Nederland. IRIS maakt het leven makkelijker, veiliger, duurzamer en gezonder door een zelflerend systeem dat zich aanpast aan het gedrag en patronen van de bewoners. Meer kwaliteit van leven en tegelijkertijd bewuster en voordeliger wonen. IRIS is niet een gewoon huis waar allerlei slimme gadgets in zijn gestopt, IRIS is zélf slim.
Lees meer
*Pleidooi voor meer daglicht
12 december 2016, 14:58 | Aannemervak
Daglicht in gebouwen is belangrijk. Niet alleen vanwege het esthetische aspect of de energiebesparing. Het gaat vooral om de invloed op de gezondheid van mensen. Gelukkig besteden architecten en aannemers steeds meer aandacht aan optimaal gebruik van daglicht in gebouwen. Maar het kan nóg beter. Voldoende daglicht in huis of op kantoor heeft een belangrijke invloed op onze nachtrust, productiviteit en kwaliteit van leven.
Lees meer
*Ventilatie vaak niet schoongemaakt
12 december 2016, 12:51 | Installatie.nl
De helft van de mensen blijkt de ventilatie niet goed schoon te maken. Dat blijkt uit onderzoek van Feenstra. Toch beseft 95% van de deelnemers dat goede ventilatie vochtproblemen kan voorkomen. 40% ervaart thuis wel eens gezondheidsklachten, waarvan vermoeidheid, hoofdpijn en een verstopte neus de meeste genoemde zijn. Verder blijkt dat bijna de helft van de bewoners met een ventilatiesysteem het geluid van de ventilatiemotor als hinderlijk ervaart.
Lees meer
*Moeten we met het raam open slapen?
12 december 2016, 04:06 | NRC
Fris en vroeg uit de veren. Sommige mensen zweren erbij dat slapen met het raam open garant staat voor een betere nachtrust. Maar is dat ook zo? Zonder ventilatie wordt het al gauw bedompt in een slaapkamer, zeker als die klein is en als er meer mensen slapen. Door de ademhaling van de slapers neemt de concentratie kooldioxide in de lucht gestaag toe. En ook lichaamsgeuren hopen zich op.
Lees meer
*NVWA waarschuwt voor gevaarlijke koolmonoxidemelders
9 december 2016, 12:16 | Brabants Dagblad
Het gaat om twee oudere modellen van het merk Pentagon (EAP21H en EAP21AC), geleverd door het bedrijf Index Holland. Ook de koolmonoxidemelder van Blaupunkt (model CO-S1) werkt niet goed, door een probleem met de sensor. ,,Hierdoor is het mogelijk dat er bij een gevaarlijke concentratie koolmonoxide geen alarm wordt gegeven en er alsnog het gevaar dreigt van een koolmonoxidevergiftiging', aldus de NVWA.
Lees meer
*Verse lucht in de woning, een noodzaak in het kwadraat
9 december 2016, 10:09 | Bouw & Wonen
Een woning doorspoelen we niet alleen met licht, ook een gezonde luchtkwaliteit is goed voor lijf en leden. Er bestaan vier erkende ventilatiesystemen gaande van volledig natuurlijke ventilatie over gemengde ventilatie tot mechanische ventilatie. De systemen laten zich kenmerken door de eerste vier letters van het alfabet A tot D. We bekijken ze in kort bestek.
Lees meer
*Eerste Senselab in Nederland opent deuren op campus TU Delft
8 december 2016, 17:18 | Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling
Op het eerste gezicht lijkt het een heel normaal klaslokaal, maar in werkelijkheid is dit de onderzoeksruimte van het SenseLab: een bijzonder geavanceerde speeltuin voor zintuigen. Bijgestaan door vier testkamers voor geur, akoestiek, temperatuur en licht, wordt dit lab hét centrum voor onderzoek en onderwijs over gezonde en comfortabele ruimtes.
Lees meer

Aan- en afmelden