Rijksoverheid
Nieuwsbrief NKCA

Nummer 16 / december 2014

Opheffing NKCA door herziene Wod
Vanaf 18 december 2014 bestaat het Nationaal Kenniscentrum alternatieven voor dierproeven (NKCA) niet meer. Op die datum is de herziene Wet op de dierproeven (Wod) in werking getreden. Hiermee is de Europese richtlijn (2010 /63/EU) 'betreffende dierproeven in wetenschappelijk onderzoek' ingevoerd in de nationale wetgeving in Nederland. Een belangrijk gevolg van de nieuwe wetgeving is dat het organisatorische model voor de beoordeling van dierproeven is gewijzigd. Nieuwe taken en bevoegdheden zijn benoemd en belegd, waarbij twee nieuwe instanties een belangrijke rol spelen de Centrale Commissie Dierproeven (CCD) en het Nationaal Comité dierproevenbeleid (NCad). De taken van het NCad overlappen voor een deel de taken die het NKCA uitvoerde. Om de krachten te bundelen, is besloten een aantal van de taken van het NKCA onder te brengen bij het NCad. Een deel van de werkzaamheden van het NKCA worden ondergebracht bij de huidige samenwerkingspartners: de UU en het RIVM.
Lees meer
Nieuwsbrief EZ herziene Wod
Met de herziene wet wordt de Europese Richtlijn 2010/63/EU die betrekking heeft op dierproeven in wetenschappelijk onderzoek, ingevoerd in de nationale wetgeving. Dit betekent dat vanaf 18 december de manier waarop u als instelling een projectvergunning aanvraagt voor het uitvoeren van dierproeven verandert. Ook de rol van de Dierexperimentencommissies (DEC's) verandert vanaf 18 december. Op 18 december heeft het ministerie van Economische Zaken, mede namens de CCD, een nieuwsbrief verstuurd over de veranderingen en de werkwijze in de opstartfase.
Lees meer
Staatsecretaris installeert CCD en NCad
Staatssecretaris Dijksma van het ministerie van Economische Zaken heeft op 12 december een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de installatie van de voorzitters en de leden van de Centrale Commissie Dierproeven en het Nationaal Comité advies dierproevenbeleid. Zij maakte de namen van de voorzitter en leden bekend en sprak haar vertrouwen uit dat de CCD en het NCad hun taken met veel expertise gaan uitvoeren.
Lees meer
Denktank Aanvullende financiering
Begin dit jaar kondigde staatssecretaris Dijksma de Denktank Aanvullende financiering alternatieven voor dierproeven al aan in haar Plan van Aanpak. Inmiddels is de Denktank enthousiast begonnen met het onderzoeken van verschillende financieringsvormen voor alternatieven voor dierproeven buiten de rijksbegroting om. De Denktank bestaat uit een divers gezelschap met vertegenwoordigers uit de wetenschap, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. "Een energieke en toegewijde groep mensen welke er allen van overtuigd zijn dat de transitie naar kwalitatief hoogwaardig onderzoek zónder dierproeven mogelijk is. Ik ben erg blij dat Staatssecretaris Dijksma dit initiatief heeft genomen!", aldus onafhankelijk voorzitter Henk Smid. Lees hier de invulling van de Denktank en de opdrachtbrief van EZ.
http://www.nkca.nl/object_binary/o5705_Opdrachtbrief-EZ-Denktank-2014-2015.pdf
Lees meer

Aan- en afmelden