Jaargang 7, Nummer 7 / 7 oktober 2014
Nieuwsbrief pre- en neonatale screeningen
Jaargang 7, Nummer 7 / 7 oktober 2014
Het Centrum voor Bevolkingsonderzoek geeft een digitale nieuwsbrief uit over de pre- en neonatale screeningen. Deze gratis nieuwsbrief verschijnt elke twee maanden en is bedoeld voor alle betrokken professionals bij de screeningen. Met deze nieuwsbrief willen we u graag informeren en betrekken bij actuele ontwikkelingen.


Nieuwe versie folder Zwanger
In september is een nieuwe versie van de folder Zwanger verschenen. Hierin is de informatie over schadelijke stoffen tijdens de zwangerschap aangepast. Het hoofdstuk over de screening op downsyndroom en de 20 weken echo werd ingekort. Hier bestaan al folders met uitgebreide informatie voor. En tenslotte werd de informatie over websites in hoofdstuk 9 geactualiseerd.
Informatie over kosten van screening op het web
Voor deelnemers zijn er geen kosten verbonden aan het bloedonderzoek voor de prenatale screening op infectieziekten en erytrocytenimmunisatie (PSIE), de hielprikscreening en de gehoorscreening. Dit geldt ook voor het counselingsgesprek voorafgaand aan screening op downsyndroom en de 20 wekenecho en het laten uitvoeren van de 20 wekenecho.
Is vervolgonderzoek of behandeling nodig of kiest de zwangere voor screening op downsyndroom? Dan zijn er mogelijk wel kosten. Op de website van het RIVM vindt u informatie over de kosten hiervan voor deelnemers.

Lees verder voor:
* PSIE
* Screening op downsyndroom
* 20 wekenecho
* Hielprikscreening
* Gehoorscreening
Veertig jaar Hielprikscreening in Nederland
Dit jaar is het precies veertig jaar geleden dat de hielprikscreening formeel van start is gegaan. Op 11 september werd tijdens een door het RIVM-CvB georganiseerd symposium verleden, heden en toekomst van de neonatale hielprikscreening besproken. Dagvoorzitter was prof. dr. André van der Zande, Directeur Generaal van het RIVM. Het symposium werd afgesloten met een videoboodschap van minister Schippers van VWS waarin zij iedereen bedankt voor zijn of haar bijdrage aan het succes van de hielprik.
Het volledige programma en de sprekers is via deze link te vinden.

Tijdens het symposium werd het boek "Veertig jaar Hielprikscreening in Nederland" gepresenteerd. De eerste twee exemplaren van het boek zijn door de auteurs Gerard Loeber en Carla van El officieel overhandigd aan de voorzitters van de overkoepelende patiëntenverenigingen, de heer Cor Oosterwijk (directeur VSOP) en de heer Piet Bolhuis (voorzitter VKS). Het boek is mede mogelijk gemaakt door het VUMC en RIVM-CvB en verkrijgbaar bij uitgeverij Prelum.

Colofon

Redactie
E-mail: pns@rivm.nl
www.rivm.nl/Onderwerpen/B/Bevolkingsonderzoeken_en_screeningen

Abonneren
Om uw e-mailadres te wijzigen, u aan of af te melden of de nieuwsbrief online te raadplegen klik hier.


Deze nieuwsbrief is gegenereerd uit een automatisch systeem. Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met de redactie.