Jaargang 8, Nummer 2 / 24 maart 2015
Nieuwsbrief pre- en neonatale screeningen
Jaargang 8, Nummer 2 / 24 maart 2015
Het Centrum voor Bevolkingsonderzoek geeft een digitale nieuwsbrief uit over de pre- en neonatale screeningen. Deze gratis nieuwsbrief verschijnt elke twee maanden en is bedoeld voor alle betrokken professionals bij de screeningen. Met deze nieuwsbrief willen we u graag informeren en betrekken bij actuele ontwikkelingen.


Gebruik andere injectienaalden in bevolkingsonderzoek PSIE
Naar aanleiding van de uitzending van EenVandaag op 23 maart over de veiligheid van injectienaalden adviseert het RIVM, na overleg met de Inspectie voor Gezondheidszorg (IGZ), uit voorzorg de injectienaald van het merk Terumo voorlopig niet te gebruiken bij de uitvoering van het bevolkingsonderzoek PSIE (Prenatale Screening op infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie). De IGZ doet onderzoek naar de injectienaalden.

Injectienaalden van het merk Terumo worden in het kader van het bevolkingsonderzoek PSIE meegeleverd voor toedieningen aan Rhesus D-negatieve zwangeren met een RhD-positief kind en kinderen van HBsAg-positieve zwangeren.

Het betreft alleen de volgende producten:
* anti-Rhesus (D)-immunoglobuline van de leverancier CSL Behring, onder de naam Rhophylac 200 (1000 IE). RhedQuin van Sanquin wordt zonder naald geleverd.
* HBVaxPro (5 ug/0,5 ml)
* Engerix-B Junior (10 ug/0,5 ml).

De Inspectie voor de Gezondheidszorg onderzoekt op dit moment of er daadwerkelijk problemen zijn met deze injectienaalden. Uit voorzorg adviseert het RIVM om - in afwachting van de onderzoeksresultaten - deze en andere toedieningen (zoals HBIg en RhedQuin) uit te voeren met naalden van een andere fabrikant dan Terumo.

Voor de toedieningen in het kader van het bevolkingsonderzoek PSIE geldt dat de tijdigheid van groot belang is. Anti-D moet toegediend worden binnen 48 uur na de bevalling. Het HepB-vaccin moet toegediend worden uiterlijk binnen 48 uur na de geboorte.

De komende dagen zullen we nadere informatie verstrekken. We adviseren u de berichtgeving via de RIVM-website in de gaten te houden.

Zie: www.rivm.nl en
www.rivm.nl/bloedonderzoek-zwangeren/professionals.

Colofon

Redactie
E-mail: pns@rivm.nl
www.rivm.nl/Onderwerpen/B/Bevolkingsonderzoeken_en_screeningen

Abonneren
Om uw e-mailadres te wijzigen, u aan of af te melden of de nieuwsbrief online te raadplegen klik hier.


Deze nieuwsbrief is gegenereerd uit een automatisch systeem. Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met de redactie.