Jaargang 10, Nummer 7 / 15 augustus 2017
Nieuwsbrief pre- en neonatale screeningen
Jaargang 10, Nummer 7 / 15 augustus 2017
Het Centrum voor Bevolkingsonderzoek geeft een digitale nieuwsbrief uit over de pre- en neonatale screeningen. Deze gratis nieuwsbrief verschijnt elke twee maanden en is bedoeld voor alle betrokken professionals bij de screeningen. Met deze nieuwsbrief willen we u graag informeren en betrekken bij actuele ontwikkelingen.


Inhoudsopgave
Uitslag NIPT op tijd
Bij het invoeren van de NIPT op 1 april 2017 (als primaire test in onderzoekssetting) is aangegeven dat in de startfase de uitslag van de NIPT wat langer kon duren. Inmiddels zijn we 4 maanden verder en komen praktisch alle uitslagen binnen 10 werkdagen (na binnenkomst van bloed in het lab) binnen bij de verloskundige. Het is daarom niet meer nodig om de zwangere te vertellen dat de uitslag mogelijk langer kan duren, vanwege de startfase.
Geen vergoeding van eigen bijdrage NIPT (TRIDENT-2)
Zorgverzekeraars ontvangen regelmatig verzoeken van zwangeren voor vergoeding van de eigen bijdrage van € 175 voor de NIPT (TRIDENT-2). Deze eigen bijdrage wordt niet vergoed uit het basispakket of een aanvullende verzekering. Zwangeren blijken hiervan vaak niet op de hoogte te zijn. Wij vragen counselors prenatale screening om zwangeren hier tijdens het counselingsgesprek goed over te informeren om zo teleurstelling te voorkomen. Voor de duidelijkheid: bij een medische indicatie/verhoogd risico betaalt de zorgverzekeraar wel de NIPT (TRIDENT-1), hoewel dit ten koste kan gaan van het eigen risico. Kijk voor meer informatie over de kosten van de NIPT op de website van het RIVM.
Benoeming hoofd en afdelingshoofden Centrum voor Bevolkingsonderzoek
Sinds 1 mei is het Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB) daadwerkelijk een centrum binnen het domein Volksgezondheid en Zorg en geen afdeling meer. Jaap van Delden is sinds 1 mei het hoofd van het CvB. Het centrum bestaat uit twee afdelingen: de afdeling Bevolkingsonderzoeken Kanker en Nationaal Programma Grieppreventie (K+G) en de afdeling Pre- en Neonatale Screeningen (PNS). Per 1 juli zijn Nynke van der Veen en Herma Vermeulen benoemd als nieuwe afdelingshoofden van respectievelijk de afdelingen Bevolkingsonderzoeken K&G en PNS. Barbara Hoebee, voormalig afdelingshoofd van het CvB, vervult vanaf 1 juli de functie van coördinator van CvB-brede projecten.

Colofon

Redactie
E-mail: pns@rivm.nl
www.rivm.nl/Onderwerpen/B/Bevolkingsonderzoeken_en_screeningen

Abonneren
Om uw e-mailadres te wijzigen, u aan of af te melden of de nieuwsbrief online te raadplegen klik hier.


Deze nieuwsbrief is gegenereerd uit een automatisch systeem. Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met de redactie.