Jaargang 8, Nummer 5 / 21 april 2015
Nieuwsbrief pre- en neonatale screeningen
Jaargang 8, Nummer 5 / 21 april 2015
Het Centrum voor Bevolkingsonderzoek geeft een digitale nieuwsbrief uit over de pre- en neonatale screeningen. Deze gratis nieuwsbrief verschijnt elke twee maanden en is bedoeld voor alle betrokken professionals bij de screeningen. Met deze nieuwsbrief willen we u graag informeren en betrekken bij actuele ontwikkelingen.


Advies Terumo-injectienaalden ingetrokken
De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft haar advies om twee typen injectienaalden van het merk Terumo voorlopig niet te gebruiken, ingetrokken. Dat besluit is genomen op basis van onderzoek dat het RIVM, in opdracht van de IGZ, deed naar naalden van Terumo en andere merken. In minder dan 1% van de onderzochte injectienaalden van Terumo is lijm gevonden. Ook bij naalden van andere fabrikanten is lijm aangetroffen, eveneens in minder dan 1% van de naalden. Gezien de uitkomsten van de eerste fase van het onderzoek, vervalt de reden om uit voorzorg de twee typen naalden van Terumo niet te gebruiken.

In naalden van de diverse fabrikanten zijn minuscule plastic partikels aangetroffen. Een risicobeoordeling zal nu moeten uitwijzen of en hoe groot de gezondheidsrisico's zijn van deze bevindingen voor de diverse naalden. De risicobeoordeling richt zich in eerste instantie op de lijmresten. De onderzoekers hopen deze risicobeoordeling binnen twee weken af te kunnen ronden. Externe expertise is ingeschakeld voor onafhankelijke kwaliteitsbeoordeling van het onderzoek.

Sinds medio april worden voor de toediening van anti-D in het kader van het PSIE programma alternatieve naalden meegeleverd met het product Rophylac. Dit wordt gecontinueerd voor aanvragen vanuit verloskundige praktijken.

Vier weken geleden leidde berichtgeving over een alarmerende hoeveelheid van kleine lijmdeeltjes in de naalden van Terumo ertoe dat de IGZ adviseerde deze voorlopig niet meer te gebruiken. Dit advies is ingetrokken. Tegelijkertijd gaf de inspectie opdracht te onderzoeken of er inderdaad gezondheidsrisico's zijn bij het gebruik van deze naalden.
Voor vragen over het onderzoek kunt u contact met de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) opnemen:
* Professionals kunnen met meldingen of vragen contact opnemen met het meldpunt van de IGZ via meldpunt@igz.nl of telefoon 088-1205000 (lokaal tarief).

Nieuwsbericht IGZ: http://www.igz.nl/actueel/nieuws/advies-terumo-injectienaalden-ingetrokken.aspx
Kamerbrief minister Schippers:
http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2015Z07192&did=2015D14630

Geslaagde PNS Conferentie 2015
Wij kijken terug op een geslaagde PNS Conferentie 2015. Op 14 april 2015 kwamen we met ruim 350 betrokken professionals, beleidsmakers, overheidsvertegenwoordigers en onderzoekers bij elkaar in Media Plaza om over de impact van innovatie in discussie te gaan. De dag werd geopend door dagvoorzitter Annemiek van Bolhuis, directeur Volksgezondheid en Zorg, RIVM. Ze werd daar bij geassisteerd door zorgrobot EVA. Dit is een prototype dat ontwikkeld is door studenten van de TU Delft. Onderdeel van de opening was een videoboodschap van Minister Schippers. Na de parallelsessies in de middag werd de dag beƫindigd met een inspirerende presentatie van trendanalist Christine Boland.

Wij danken alle sprekers voor hun bijdrage om van deze vierde PNS Conferentie een succes te maken. De presentaties van de sprekers staan binnenkort op www.rivm.nl/pns-conferentie

Aan het eind van de dag kwam ook het nieuws uit Den Haag, dat minister Schippers heeft besloten de aanbeveling van de Gezondheidsraad om veertien aandoeningen toe te voegen aan het neonatale screeningsprogramma over te nemen.

Colofon

Redactie
E-mail: pns@rivm.nl
www.rivm.nl/Onderwerpen/B/Bevolkingsonderzoeken_en_screeningen

Abonneren
Om uw e-mailadres te wijzigen, u aan of af te melden of de nieuwsbrief online te raadplegen klik hier.


Deze nieuwsbrief is gegenereerd uit een automatisch systeem. Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met de redactie.