Jaargang 9, Nummer 9 / 12 december 2016
Nieuwsbrief pre- en neonatale screeningen
Jaargang 9, Nummer 9 / 12 december 2016
Het Centrum voor Bevolkingsonderzoek geeft een digitale nieuwsbrief uit over de pre- en neonatale screeningen. Deze gratis nieuwsbrief verschijnt elke twee maanden en is bedoeld voor alle betrokken professionals bij de screeningen. Met deze nieuwsbrief willen we u graag informeren en betrekken bij actuele ontwikkelingen.


Inhoudsopgave
PSIE: Alternatief product voor RheDQuin 375IE
Eerder dit jaar hebben wij u gemeld dat er in Nederland een tijdelijk tekort is aan een aantal plasmaproducten van Sanquin Plasma Products (SPP). De beschikbaarheid van de Quin-producten is beperkt vanaf begin 2016 ten gevolge van problemen in het productieproces.

Voor het PSIE programma is er momenteel ook een tijdelijk tekort aan RheDQuin 375IE. Dit product wordt in Nederland met name gebruikt als antenatale profylaxe vroeg in de zwangerschap. Indicaties voor toediening staan beschreven in de NVOG richtlijn
"Erytrocytenimmunisatie in de zwangerschap".

Er is een in Nederland geregistreerd alternatief product beschikbaar, namelijk Rhophylac. Rhophylac wordt echter alléén geleverd in een voorgevulde spuit met 1000IE anti-D immunoglobuline. In overleg met professionals luidt het advies om de gehele spuit (2ml, 1000IE) toe te dienen, ook wanneer 375IE is geïndiceerd. Er bestaat géén risico op overdosering.

Voor zwangeren waarbij een toediening van 375IE is geïndiceerd kan Rhophylac 1000IE besteld worden via Devrimed of de groothandel. Declaratie in het kader van het PSIE programma kan op de gebruikelijke wijze plaatsvinden.

SPP streeft er naar de periode van stock-out zo kort mogelijk te houden. Zodra RheDQuin 375 IE weer beschikbaar is, wordt u geadviseerd 375 IE anti-D toe te dienen voor de indicaties waarbij dit de gebruikelijke dosering betreft. Wij zullen u hier tijdig over informeren(www.sanquin.nl/rhedquin).
Lees meer
Nieuwe website RIVM
Sinds eind oktober is de website van het RIVM vernieuwd, met de volgende verbeteringen:
* De website is voortaan geschikt voor weergave op tablet en smartphone;
* Pagina's en documenten laden sneller;
* Zoeken binnen één onderwerp is mogelijk;
* Video's zijn direct te bekijken (streamen i.p.v. downloaden)
Verzending hielpriksetjes in maand december 2016:
De feestmaand december komt er weer aan! Met alle kerstpost is het van belang om de hielpriksets zo spoedig mogelijk na afname van het hielprikbloed op de juiste manier te verzenden, zodat de tijdigheid kan worden geborgd. Het RIVM-DVP heeft hiertoe in overleg met PostNL een schema opgesteld.

In het schema op de website kunt u per dag zien hoe u de hielpriksetjes kunt versturen om tijdige afhandeling van de hielprik te kunnen realiseren. In het schema kunt u zien dat op de meeste dagen wordt geadviseerd om de hielprikset op een retailvestiging bij de balie af te geven. Via de retailvestiging wordt de post namelijk binnen 24 uur bezorgd (via een brievenbus duurt de verzending van een hielpriksetje gedurende de feestmaand 72 uur). In het schema wordt ook aangegeven wanneer u het hielpriksetje via de medische brievenbus moet verzenden om ook hier weer voor tijdige afhandeling te kunnen zorgen. Tweede kerstdag zal PostNL extra rijden om alle medische brievenbussen te legen, zodat de hielpriksetjes op dinsdag 27 december bij de laboratoria worden afgeleverd.

Ten slotte willen wij het belang van de medische brievenbus nog extra onder uw aandacht brengen. Deze speciale brievenbussen worden in samenwerking met PostNL ingezet om de hielprikken tijdig te kunnen verzenden op momenten dat de gewone brievenbussen niet geleegd worden, tijdens weekenden en op feestdagen. De medische brievenbussen in uw buurt kunt u vinden op: http://www.postnl.nl/medisch

Klik op de button "Medische post in het weekend", klik vervolgens op "Vind een brievenbus voor medische post", vul uw postcode in en zorg dat "weekendbus voor medische post" aangevinkt is.
De invoering van NIPT als eerste screeningstest: scholingsbijeenkomsten in maart
De voorbereidingen voor de invoering van de NIPT als eerste screeningstest zijn in volle gang. Op dit moment werken we aan een pakket nieuwe én vernieuwde informatiematerialen voor zowel professionals als het publiek. Deze materialen (waaronder een uitgebreide folder met Informatie voor counselors) zijn half maart via de webshop van het RIVM-CvB beschikbaar.

In maart vinden bij de 8 Regionale Centra ook de scholingsbijeenkomsten over de NIPT plaats. Deze bijeenkomsten zijn verplicht, ook als u al elders een scholing over NIPT heeft gedaan. Tijdens de bijeenkomsten ontvangt u een informatiemap met daarin alle nieuwe materialen. Kijk voor actuele informatie en de data van de scholingsbijeenkomsten op http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2016/Scholingsbijeenkomsten_NIPT_maart_2017
Peridos straks in heel Nederland gebruikt voor aanvraag NIPT
In sommige regio's wordt voor het aanvragen van de combinatietest nu al gewerkt met Peridos, het landelijke systeem waarin gegevens van de prenatale screening worden vastgelegd. Vanaf 1 april zullen overal in Nederland de aanvragen van de NIPT via Peridos lopen. Ook het terugkoppelen van de uitslag van de NIPT gebeurt dan via Peridos. Hoe dit precies in zijn werk gaat, krijgt u uitgelegd tijdens de scholingsbijeenkomsten in maart. Ook kunt u te zijner tijd alle details nalezen in de nieuwe informatiematerialen die vanaf maart beschikbaar zijn.
DIN 2.0, Nascholing prenatale screening voor counselors volledig geactualiseerd
Begin februari is op www.rivm.nl/din een volledig geactualiseerde versie te vinden van de DIN 2.0 "Nascholing prenatale screening voor counselors". De nieuwe DIN heet dan DIN 2.1 en is helemaal aangepast aan de nieuwe situatie per 1 april 2017.

U bent verplicht eens in de twee jaar de meest recente versie van de DIN te hebben gevolgd
(3 accreditatiepunten). Wij raden u aan de nieuwe DIN 2.1 te volgen vóór de verplichte scholingsbijeenkomst over de NIPT in maart.
De Kwaliteitseisen voor counseling gaan veranderen
Om de kwaliteit van de counseling prenatale screening te verbeteren, worden de kwaliteitseisen aangescherpt en uitgebreid. Er is besloten dat alle counselors verplicht 1 keer per 2 jaar een door de Regionale Centra goedgekeurde bijscholing specifiek op het gebied van counselingsvaardigheden moeten volgen en daarnaast ook 1 keer per 2 jaar de meest recente versie van de DIN moeten doorlopen. Deze wijzigingen gaan in per 1 april 2017. Er wordt dan tot eind 2018 de tijd gegeven om aan de eis van de vaardigheidstraining te voldoen.

Verder zijn er nog twee wijzigingen, namelijk dat:
- de counseling prenatale screening zo georganiseerd wordt dat er minimaal 30 minuten beschikbaar zijn voor counseling.
- de counseling prenatale screening plaats vindt in een apart gesprek, dus los van de intake.

Over deze wijzigingen wordt u begin 2017 nader geïnformeerd door uw Regionaal Centrum.

Colofon

Redactie
E-mail: pns@rivm.nl
www.rivm.nl/Onderwerpen/B/Bevolkingsonderzoeken_en_screeningen

Abonneren
Om uw e-mailadres te wijzigen, u aan of af te melden of de nieuwsbrief online te raadplegen klik hier.


Deze nieuwsbrief is gegenereerd uit een automatisch systeem. Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met de redactie.