Jaargang 9, Nummer 7 / 17 oktober 2016
Nieuwsbrief pre- en neonatale screeningen
Jaargang 9, Nummer 7 / 17 oktober 2016
Het Centrum voor Bevolkingsonderzoek geeft een digitale nieuwsbrief uit over de pre- en neonatale screeningen. Deze gratis nieuwsbrief verschijnt elke twee maanden en is bedoeld voor alle betrokken professionals bij de screeningen. Met deze nieuwsbrief willen we u graag informeren en betrekken bij actuele ontwikkelingen.


www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl live
Op 13 oktober is de 'digitale counselingsmodule prenatale screening' live gegaan op www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl. Deze website is bedoeld voor zwangeren en hun partners die meer willen weten over prenatale screening op downsyndroom en/of de 20 wekenecho.

De site leidt bezoekers stap-voor-stap langs een aantal hoofdboodschappen. Ze kunnen van daaruit doorklikken naar verdiepende informatie. De digitale counselingsmodule bevat een keuzehulp 'Bewust kiezen' die bezoekers kan helpen hun gedachten te structureren over prenatale screening. De zwangere kan een overzicht van de antwoorden op de vragen printen en bijvoorbeeld meenemen naar het counselingsgesprek. Er worden ook tips gegeven voor het praten met de partner (of anderen) over prenatale screening en er zijn ervaringsverhalen opgenomen.

Vooralsnog staat alleen de informatie over de 20 wekenecho live. Bij de invoering van TRIDENT-2 per 1 april 2017 wordt de site aangevuld met informatie over de screening op downsyndroom, trisomie 18 en trisomie 13. De 'keuzehulp Bewust kiezen' voor de screening op downsyndroom is al wel beschikbaar.

De digitale counselingsmodule is geen vervanging van het counselingsgesprek maar een aanvulling daarop. Een zwangere die de informatie op www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl voorafgaand aan het counselingsgesprek heeft gelezen, komt beter voorbereid op het counselingsgesprek. De counselor kan tijdens het gesprek dan ingaan op die zaken die de zwangere niet goed begrijpt of haar begeleiden bij het helder krijgen van wat ze wil. De uitgeprinte keuzehulp 'Bewust kiezen' kan hier ook behulpzaam in zijn. Uiteraard kan de zwangere de module ook na het counselingsgesprek nog eens doornemen als naslagwerk.

Binnenkort krijgen counselors en verloskundig zorgverleners informatie over hoe zij de digitale counselingsmodule in kunnen passen in het counselingstraject.

De digitale counselingsmodule is ontwikkeld in nauwe samenwerking met bij de prenatale screening betrokken professionals.
Verplichte Scholing Counselors t.b.v. de invoering van NIPT
Per 1 april 2017 komt de NIPT, naast de combinatietest, voor alle zwangeren beschikbaar als eerste screeningstest. De NIPT wordt in een onderzoekssetting aangeboden (TRIDENT 2). Voor de invoering moeten alle counselors prenatale screening verplicht worden bijgeschoold.

Deze verplichte scholingen worden door de Regionale Centra georganiseerd en vinden plaats tussen 4 maart en 31 maart 2017. De exacte data voor de scholingsavonden per regio, worden via de nieuwsbrieven van de Regionale Centra en de website en nieuwsbrief van het RIVM - Centrum voor Bevolkingsonderzoek bekend gemaakt.

Alleen de scholingsavonden georganiseerd door de Regionale Centra, tellen als geldige scholing voor de NIPT. Scholingen georganiseerd door anderen, kunnen alleen gezien worden als aanvulling, maar niet als vervanging.

Colofon

Redactie
E-mail: pns@rivm.nl
www.rivm.nl/Onderwerpen/B/Bevolkingsonderzoeken_en_screeningen

Abonneren
Om uw e-mailadres te wijzigen, u aan of af te melden of de nieuwsbrief online te raadplegen klik hier.


Deze nieuwsbrief is gegenereerd uit een automatisch systeem. Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met de redactie.