Jaargang 8, Nummer 1 / 27 januari 2015
Nieuwsbrief pre- en neonatale screeningen
Jaargang 8, Nummer 1 / 27 januari 2015
Het Centrum voor Bevolkingsonderzoek geeft een digitale nieuwsbrief uit over de pre- en neonatale screeningen. Deze gratis nieuwsbrief verschijnt elke twee maanden en is bedoeld voor alle betrokken professionals bij de screeningen. Met deze nieuwsbrief willen we u graag informeren en betrekken bij actuele ontwikkelingen.


Vierde Pre- en Neonatale Screeningen Conferentie 2015
Op dinsdag 14 april 2015 organiseren we voor de vierde keer de landelijke PNS Conferentie, dit jaar in het MediaPlaza in Utrecht. Voor deze editie van de PNS Conferentie hebben we gekozen voor het thema 'De Impact van Innovatie'. We willen samen met u van gedachten wisselen over de verschillende kanten van innovatie en de impact daarvan op de maatschappij, de gezondheid, maar vooral op de pre- en neonatale screeningsprogramma's.
Verder informeren we u graag over recente en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van de screeningen bij zwangeren en pasgeborenen.
Alle betrokkenen bij de pre- en neonatale screeningen zijn hiervoor van harte uitgenodigd.
Lees meer
Draaiboek downsyndroom/SEO versie 5.0 online
Per 1 januari 2015 staat een nieuwe versie van het draaiboek Prenatale Screening downsyndroom en het SEO online. Deze versie vervangt versie 4.0 uit maart 2014.

In versie 5.0 is o.a. informatie toegevoegd m.b.t vergoeding en afschaffing leeftijdsgrens (36 jr.) per januari 2015. Een uitgebreider overzicht van de wijzigingen en het draaiboek versie 5.0 zijn beschikbaar op www.rivm.nl/20wekenecho.nl/draaiboek en www.rivm.nl/downscreening/draaiboek
Vacature medisch adviseur
Het RIVM heeft een vacature voor medisch adviseur betrokken bij de Neonatale Hielprikscreening, de Prenatale Screening op Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie en het Rijksvaccinatieprogramma. Het is mogelijk om tot 5 februari te reageren. Voor de vacaturebeschrijving zie
https://www.werkenbijdeoverheid.nl/vacatures/detail/medisch-adviseur-3

Colofon

Redactie
E-mail: pns@rivm.nl
www.rivm.nl/Onderwerpen/B/Bevolkingsonderzoeken_en_screeningen

Abonneren
Om uw e-mailadres te wijzigen, u aan of af te melden of de nieuwsbrief online te raadplegen klik hier.


Deze nieuwsbrief is gegenereerd uit een automatisch systeem. Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met de redactie.