Jaargang 10, Nummer 5 / 5 mei 2017
Nieuwsbrief pre- en neonatale screeningen
Jaargang 10, Nummer 5 / 5 mei 2017
Het Centrum voor Bevolkingsonderzoek geeft een digitale nieuwsbrief uit over de pre- en neonatale screeningen. Deze gratis nieuwsbrief verschijnt elke twee maanden en is bedoeld voor alle betrokken professionals bij de screeningen. Met deze nieuwsbrief willen we u graag informeren en betrekken bij actuele ontwikkelingen.


Inhoudsopgave
Welke vertalingen van folders nodig?
Het RIVM-CvB is benieuwd naar het gebruik van de vertaalde folders van de pre- en perinatale screeningen. Het maken van vertalingen is bewerkelijk en we willen daarom graag weten in welke mate deze daadwerkelijk gebruikt worden. Natuurlijk kunnen we meten hoe vaak de vertalingen worden gedownload. Dit zegt echter onvoldoende over het daadwerkelijke gebruik. Mogelijk worden downloads digitaal of op papier hergebruikt.

We stellen het erg op prijs als u via https://www.formdesk.com/rivm/vertalingen-pns een korte vragenlijst wilt invullen, óók als u geen gebruik maakt van vertaalde folders. Het invullen kost een paar minuten. Stuur de link vooral ook door aan collega's. Hoe vaker deze ingevuld is, hoe beter het beeld is dat we krijgen.

Vrijdag 2 juni sluit de enquête. We zullen de resultaten ná de zomer via de digitale nieuwsbrief PNS aan u terug koppelen.
"Bezemklas" Scholing NIPT
Voor counselors die niet in staat waren in maart de regionale bijscholingsbijeenkomsten voor de NIPT te bezoeken, is er een mogelijkheid deze scholing alsnog te volgen. De regio Utrecht organiseert op 15 juni a.s. een "bezemklas" voor alle counselors die nog niet geschoold zijn. De bezemklas is primair bedoeld voor counselors die een contract hebben met één van de Regionale Centra. Als er na plaatsing van deze groep nog plek is, kunnen ook andere belangstellenden deelnemen.

Datum: 15 juni 2017
Aanvang: 17.30 uur
Einde avond: 21.00 uur
Locatie: Collegezaal in het UMC, Utrecht
Kosten: Gratis

Aanmelding is mogelijk via de website van de SPSRU; http://www.spsru.nl/.
Vernieuwde website Peridos
De website www.peridos.nl is vernieuwd en geactualiseerd. Op de site staat met name informatie voor de verloskundig zorgverleners, bijvoorbeeld handleidingen voor het werken met Peridos, veelgestelde vragen, achtergrondinformatie over (de juridische aspecten van) Peridos en informatie over het aanleveren van gegevens aan Peridos. Ook is het mogelijk vanaf de site in te loggen in Peridos. Daarnaast is de site bedoeld voor leveranciers van bronsystemen: zij vinden er de datasets van de verschillende zorgonderdelen die in Peridos worden vastgelegd. Zwangeren kunnen op de pagina "Zoek zorgverlener" de dichtstbijzijnde gecontracteerde praktijken en ziekenhuizen vinden.

Wat is er veranderd?
Op de nieuwe site is de informatie logischer gerangschikt en toegankelijker gemaakt. Enkele voorbeelden:
- de homepage bevat directe verwijzingen naar alle informatie en handleidingen voor de NIPT labaanvraag.
- de meest gebruikte handleidingen zijn direct vanuit het menu op te vragen, net als de pagina`s met veel gestelde vragen over verschillende onderdelen van Peridos.
- voortaan is te zien welke functionaliteit er in de laatste release van Peridos is gewijzigd of toegevoegd.

Nog niet alle documenten zijn helemaal up-to-date. De komende tijd zal www.peridos.nl verder worden bijgewerkt en uitgebouwd. U kunt suggesties voor verbeteringen of meldingen van foutieve informatie aanleveren bij de Peridos helpdesk (help@peridos.on.spiceworks.com).
Wijziging betalingsbewijs NIPT: papier én digitaal
Zwangeren moesten tot nu toe het betalingsbewijs van de NIPT printen en dit papier laten zien bij de bloedafnamelocatie. Vanaf 8 mei 2017 kan het ook anders: voortaan mag de zwangere ook digitaal het betaalbewijs laten zien (via smartphone of tablet). De rest van de procedure blijft hetzelfde. Als de zwangere voor de NIPT betaald heeft via www.niptbetalen.nl, ontvangt ze een betalingsbewijs op het door haar opgegeven e-mailadres. Als ze bij de bloedafnamelocatie geen bewijs (op papier of digitaal) kan laten zien, wordt geen bloed afgenomen voor de NIPT.
Webpagina over hormoonverstorende stoffen
Over hormoonverstorende stoffen wordt veel gezegd en geschreven. Het onderwerp komt ook regelmatig in het nieuws. Een foetus, pasgeborenen en jonge kinderen kunnen extra gevoelig zijn voor hormoonverstorende stoffen. Op internet is veel informatie over dit onderwerp te vinden, maar betrouwbare informatie vanuit de overheid was nog niet beschikbaar. Daarom heeft het RIVM, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, informatie over hormoonverstorende stoffen opgesteld.

De informatie richt zich vooral op zwangere vrouwen. Uiteraard is de informatie voor iedereen bruikbaar die meer wil weten over hormoonverstorende stoffen.
Krijgt u vragen over hormoonverstorende stoffen of wilt u hierover actief informatie verschaffen, kijk dan op de website van het RIVM. De informatie is te bereiken via de zoekterm "hormoonverstorende stoffen-RIVM" of via de link www.rivm.nl/hormoonverstorende-stoffen. De link wordt ook opgenomen in de folder zwanger.

Er is op dit moment geen reden om aan te nemen dat je bij normaal gebruik van voedsel en gebruiksartikelen te veel hormoonverstorende stoffen binnen krijgt. Maar we weten nog niet alles over hormoonverstoring en hormoonverstorende stoffen. Het onderzoek daarnaar gaat nog steeds door.
Monitor NHS 2015
De monitor van de neonatale hielprikscreening voor kinderen geboren in 2015, nieuwe stijl is uit.
De monitor beschrijft indicatoren als deelname, tijdigheid van de afname van de hielprik en het aantal verwijzingen naar een kinderarts. De cijfers over diagnostiek en detectie in deze monitor gaan over kinderen geboren in 2014 - een jaar eerder dan de overige cijfers uit deze monitor. Dit komt doordat het enige tijd duurt voordat deze gegevens voorhanden zijn. Een uitgebreidere beschrijving van de screening en gegevens over met name het diagnostisch traject bij kinderen geboren in 2015 zal medio 2017 gepubliceerd worden in de vorm van een verdiepend rapport. We streven er met alle betrokken partijen naar dat in de volgende monitor de resultaten van de screening en diagnostiek beiden over kinderen geboren in 2016 gaan (met een update van de indicatoren over de voorgaande jaren). Dit rapport is opgesteld door TNO-Child Health in opdracht van het Centrum voor Bevolkingsonderzoek.
Lees meer
Jaarbericht CvB
Het tweede jaarbericht van het Centrum voor Bevolkingsonderzoek is klaar! In ons jaarlijkse digitale magazine kunt u de belangrijkste ontwikkelingen en gebeurtenissen uit 2016 nalezen. U kunt het jaarbericht lezen op https://magazines.rivm.nl/2017/05/jaarverslag-cvb-2016

Colofon

Redactie
E-mail: pns@rivm.nl
www.rivm.nl/Onderwerpen/B/Bevolkingsonderzoeken_en_screeningen

Abonneren
Om uw e-mailadres te wijzigen, u aan of af te melden of de nieuwsbrief online te raadplegen klik hier.


Deze nieuwsbrief is gegenereerd uit een automatisch systeem. Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met de redactie.