Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Pre- en neonatalescreening

Jaargang 8, Nummer 6 / 30 juni 2015

Inhoudsopgave
Digitaal draaiboek hielprikscreening beschikbaar
Sinds half mei 2015 is het draaiboek voor de Neonatale Hielprikscreening ook digitaal te raadplegen. Het adres is www.draaiboekhielprikscreening.rivm.nl. Voor deze digitale versie van het draaiboek is een eigen format ontwikkeld met een overzichtelijke navigatie en speciale ingangen voor de verschillende betrokkenen bij het bevolkingsonderzoek.

Voor degenen die het draaiboek graag nog op papier onder handbereik hebben: via bovengenoemd adres is het draaiboek ook als pdf te downloaden en/of te printen.
Update Advies Gezondheidsraadadvies 'neonatale screening, nieuwe aanbevelingen'
Het advies van de Gezondheidsraad dat op 8 april is uitgebracht is ambitieus en veelomvattend. De Minister komt nog met een formeel beleidsstandpunt. Waarna zij het RIVM-CvB de opdracht geeft voor het doen van een uitvoeringstoets. Hierin wordt alles beschreven wat noodzakelijk is voordat we daadwerkelijk kunnen starten met de uitbreiding van de hielprikscreening. In de uitvoeringstoets komen onderwerpen zoals validatie testmethoden, kwaliteitseisen, communicatie en deskundigheidsbevordering, gegevensuitwisseling en ICT aan de orde. Onderwerpen die zeer belangrijk zijn om een betrouwbaar en helder hielprikprogramma in te richten. Dat vraagt om zorgvuldigheid en tijd. De doorlooptijd van een uitvoeringstoets is zo'n 1,5 jaar, daarna volgt dan nog de daadwerkelijke implementatie periode. Het duurt dus nog wel enige tijd voordat het vernieuwde hielprikprogramma kan worden aangeboden aan de ouders. Voorlopig verandert er dus niets aan het aantal aandoeningen waarop wordt gescreend.
Nieuwe veel gestelde vragen Terumo-naalden
Op donderdag 21 mei heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg een bericht over de afronding van het onderzoek naar veiligheid van de injectienaalden gepubliceerd. Ter ondersteuning van de uitvoerders en ouders staan over de uitkomsten van het onderzoek een aantal vragen en antwoorden op onze website. Vanaf 1 juni 2015 is het RIVM-Informatiepunt 0800-0480 waar algemeen publiek vragen kon stellen over de veiligheid van injectienaalden niet meer bereikbaar.
Folders screening op downsyndroom en 20-wekenecho
Zo nu en dan bereiken ons signalen dat verloskundig zorgverleners zelf voorlichtingsmateriaal over de screening op downsyndroom en de 20-wekenecho ontwikkelen en dit meegeven aan de zwangeren. Uiteraard zal dit vanuit goede intenties gebeuren, maar het is nadrukkelijk niet de bedoeling, De landelijk ontwikkelde voorlichtingsfolders moeten uitgereikt worden aan zwangeren indien zij meer willen weten over de screeningsprogramma's.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over de inhoud van de folders, dan kunt u een bericht sturen aan pns@rivm.nl