Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Pre- en neonatalescreening

Jaargang 10, Nummer 9 / 27 november 2017

Inhoudsopgave
Nieuw: screening Severe Combined Immune Deficiency (SCID) 2018
Vanaf april 2018 kunnen pasgeborenen in Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland worden gescreend op SCID via de hielprik. Dat gebeurt in het kader van de SONNET-studie. Deze studie onderzoekt of het mogelijk is om het screenen op SCID aan de hielprikscreening toe te voegen.

Op 12 december is er in de avonduren een bijeenkomst deskundigheidsbevordering in het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs te Utrecht. Deze bijeenkomst is bedoeld voor de uitvoerders van de hielprik die werken in de provincies Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland. Tijdens deze bijeenkomst maken de betrokken experts, kinderarts, medisch adviseur en projectleider duidelijk wat de SONNET-studie inhoudt en betekent voor uw werk. U kunt zich voor de bijeenkomst aanmelden via e-mail.

Meer informatie over SCID, de studie en bijeenkomst van 12 december staat op de website.
Nieuwe versie folder Zwanger
Binnenkort is er een nieuwe versie van de folder Zwanger beschikbaar.

De belangrijkste aanpassingen hierin zijn:
- Het tekstblok over stoppen met roken tijdens de zwangerschap is herschreven.
- Er is informatie aan de folder toegevoegd over de erkenning van het kind voor de geboorte als ouders niet met elkaar getrouwd zijn of geen geregistreerd partnerschap hebben.
- Er is informatie toegevoegd over jodiumtabletten in geval van een eventuele kernramp.

Daar waar nodig is de inhoud van de folder geactualiseerd.
Bestel de folder via de website van het RIVM.
De vertalingen van de folders screeningen
Uit een inventarisatie onder gebruikers blijkt dat de tien vertalingen van de folders van de screeningen tijdens en na de zwangerschap onvoldoende bekend zijn.

Graag willen we u er daarom via deze nieuwsbrief weer op attent maken.

U vindt de vertalingen op de website van het RIVM. Door op een folder te klikken opent de pagina zich waarop behalve de Nederlandstalige folder ook de tien vertalingen staan.
Hielpriknieuws voor screeners
In aanvulling op de PNS-nieuwsbrief, wordt er speciaal voor de direct betrokkenen bij het uitvoeren van de hielprik een digitale nieuwsbrief uitgebracht: Hielpriknieuws voor screeners.

Doel van Hielpriknieuws is om hielprikscreeners regelmatig te informeren over uitvoeringsaspecten rondom de hielprik. Hielpriknieuws voor screeners is een uitgave van RIVM-DVP die verantwoordelijk is voor de regionale uitvoering van de hielprikscreening.

De eerste Hielpriknieuws verschijnt binnenkort.
- Meer informatie en/of suggesties: hielpriknieuws@rivm.nl
- Aanmelden voor nieuwsbrief
Vooraankondiging PNS-congres 2018 Grenzen Verleggen
In 2018 organiseert het RIVM-CvB alweer het vijfde Pre- en Neonatale Screeningen (PNS) congres over het thema: Grenzen (ver)leggen: mogelijkheden en dilemma’s.

Het PNS-congres 2018 vindt plaats op dinsdag 17 april in de Rijtuigenloods te Amersfoort. Centraal gelegen, vlakbij het station en met gratis parkeergelegenheid. De openingssessie start om 09.30 uur. Het congres eindigt rond 17.00 uur. Een uitnodiging met programma volgt, maar als u geïnteresseerd bent: save the date!