Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Pre- en neonatalescreening

Jaargang 8, Nummer 3 / 26 maart 2015

Vervolginformatie over mogelijke problemen met Terumo-naalden

RIVM-informatiepunt 0800-0480 voor publiek

Vandaag is het RIVM-informatiepunt 0800-0480 geopend. Mensen met vragen over de veiligheid van injectienaalden die gebruikt worden in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) en bij de Prenatale Screening op Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (PSIE) kunnen op werkdagen tussen 8 en 18 uur naar dit telefoonnummer bellen. Dit informatiepunt is bedoeld voor algemeen publiek en kan kosteloos worden gebeld. U kunt zwangere vrouwen en ouders hiernaar toe verwijzen.
Hier vindt u het nieuwsbericht op de RIVM-site.

Professionals met vragen

Het informatiepunt is niet bedoeld voor zorgprofessionals, zoals ziekenhuizen, huisartsen en apothekers. Zij kunnen met vragen over de Terumo-naalden contact zoeken met het meldpunt van de Inspectie voor de Gezondheidszorg via e-mailadres meldpunt@igz.nl of telefoon 088-120 5000 (lokaal tarief).


Brief aan de Tweede Kamer over Terumo-naalden

Minister Schippers (VWS) stuurt op 26 maart een brief naar de Tweede Kamer met de laatste stand van zaken rondom injectienaalden van de fabrikant Terumo. De brief geeft onder andere een overzicht van de acties en maatregelen die zijn ondernomen en gaat in op het onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), uitgevoerd in opdracht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg.
De kamerbrief vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Veelgestelde vragen online beschikbaar

Vanaf dinsdag 24 maart staan er veelgestelde vragen over de Terumo-naalden online. Deze veelgestelde vragen zullen de komende tijd regelmatig aangevuld worden met nieuwe vragen. Lees hier de veelgestelde vragen.

Laatste stand van zaken

De laatste stand van zaken over de Terumo-naalden vindt u op de RIVM-website, www.rivm.nl. De website wordt ge-update zodra er nieuwe informatie beschikbaar is.