Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Pre- en neonatalescreening

Jaargang 9, Nummer 8 / 5 december 2016

Inhoudsopgave
Hielprik per 1 januari 2017 uitgebreid met twee aandoeningen
Met ingang van 1 januari 2017 zullen de aandoeningen alfa-thalassemie en bèta-thalassemie worden toegevoegd aan de neonatale hielprikscreening. De minister van VWS heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over dit besluit. Hiermee zijn de eerste twee van het beoogde pakket van veertien nieuwe aandoeningen aan de hielprik toegevoegd.
Lees meer
Aanpassing voorlichting(smaterialen) hielprikscreening
Naar aanleiding van de toevoeging van alfa- en bèta-thalassemie aan de hielprikscreening worden verschillende voorlichtingsmaterialen aangepast. Zo wordt aan de checklist voor het voorlichtingsgesprek door de verloskundig zorgverlener thalassemie toegevoegd aan de ziekte-specifieke informatie bij de erfelijke bloedarmoede waarop gescreend wordt. Omdat het om een relatief kleine wijziging gaat, hebben we de folder "screeningen bij pasgeborenen" nu niet aangepast. In plaats daarvan zal voorlopig een inlegvel aan de folder worden toegevoegd. Dit inlegvel wordt automatisch meegestuurd met de folders bij bestellingen vanaf medio december. Het "Spiekboekje" is aangevuld met informatie over de alfa- en bèta-thalassemie. Voor een compleet overzicht van alle aanpassingen en hoe ze beschikbaar komen, kunt u de website raadplegen.
Lees meer
Nieuwsbericht voor de verloskundig zorgverleners
Wat betekent de uitbreiding van de hielprikscreening voor de voorlichting door de verloskundig zorgverlener?

Tijdens het consult bij een zwangerschap van 36-42 weken informeert de verloskundig zorgverlener de ouders over de hielprikscreening. Aan de checklist voor dit voorlichtingsgesprek is aan de ziekte- specifieke informatie thalassemie toegevoegd bij de erfelijke bloedarmoede waarop gescreend wordt.
De aangepaste checklist is vanaf 1 januari 2017 te vinden op www.rivm.nl/hielprik/professionals.

Tijdens dit consult wordt ook de folder "Screeningen bij pasgeborenen" overhandigd aan de zwangere. Hier zal voorlopig een inlegvel aan worden toegevoegd. Hierop staat informatie over de uitbreiding van de hielprikscreening (zie de illustratie).
Heeft u nog genoeg folders voor volgend jaar, dan kunt u vanaf 19 december 2016 het inlegvel ook apart bestellen via www.rivm.nl/hielprik/professionals.
In de nieuwe druk van de folder in het tweede trimester 2017 zal de tekst opgenomen zijn in de folder zelf.

Wilt u meer weten over deze uitbreiding van de hielprikscreening? Kijk dan op www.rivm.nl/hielprik. Klik in de linkerkolom "Uitbreiding van de hielprikscreening" aan.
Nieuwsbericht voor de JGZ
Wat betekent de uitbreiding van de hielprikscreening voor de screeners?

In de voorlichting van de ouders door de screener worden de ziektes waarop gescreend wordt niet benoemd. Hieraan verandert dus niets.
In de checklist voor screeners op de website staan de ziektes waarop gescreend wordt wel vermeld. Hier zijn de alfa- en bèta-thalassemie aan toegevoegd. De aangepaste checklist is vanaf 1 januari 2017 te vinden op www.rivm.nl/hielprik/professionals.

Aan de folder "Screeningen bij pasgeborenen" zal voorlopig een inlegvel worden toegevoegd. Hierop staat informatie over de uitbreiding van de hielprikscreening (zie de illustratie).
Dit inlegvel is vanaf 19 december 2016 ook los te bestellen via www.rivm.nl/hielprik/professionals. In de nieuwe druk van de folder in het tweede trimester 2017 zal de tekst opgenomen zijn in de folder zelf.

Wilt u meer weten over deze uitbreiding van de hielprikscreening? Kijk dan op www.rivm.nl/hielprik. Klik in de linkerkolom "Uitbreiding van de hielprikscreening" aan.