Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Pre- en neonatalescreening

Jaargang 10, Nummer 6 / 16 juni 2017

PSIE: RhedQuin 375IE weer beschikbaar
In december hebben wij u gemeld dat er een tijdelijk tekort was aan RhedQuin 375 IE. Het advies was toen om het alternatieve product Rhopylac 1000IE toe te dienen. Sinds eind mei is RhedQuin 375 IE weer beschikbaar en wordt u geadviseerd 375 IE anti-D toe te dienen voor de indicaties waarbij dit de gebruikelijke dosering betreft. www.sanquin.nl/rhedquin.

RheDQuin 375 IE wordt in Nederland met name gebruikt als antenatale profylaxe vroeg in de zwangerschap. Indicaties voor toediening staan beschreven in de NVOG richtlijn "Erytrocytenimmunisatie in de zwangerschap".
Lees meer
E-learning voor hielprikscreeners geactualiseerd
De e-learning voor screeners van de neonatale hielprikscreening is geactualiseerd. Aanleiding hiervoor was de uitbreiding van de hielprikscreening met alfa- en bèta-thalassemie per 1 januari 2017.
Vanaf heden komen alle mensen die zich via de zelfregistratie aanmelden voor de e-learning automatisch terecht bij de geactualiseerde e-learning, bestaande uit een e-learning module en een separate toets. De e-learning is nu ook toegankelijk via een iPad. Meer informatie is te vinden op:
Lees meer
Toestemmingsformulier TRIDENT-2: nu ook digitaal te bewaren
Vanaf nu mag het Toestemmingsformulier: Prenatale screening NIPT (TRIDENT-2 studie) ook digitaal bewaard worden. Voorheen mocht alleen een papieren versie bewaard worden.
Houd bij het digitaal opslaan wel rekening met de volgende zaken:
- Controleer na het inscannen of het formulier leesbaar is en er niets van de inhoud verloren is gegaan.
- Sla het formulier veilig op in het dossier van de zwangere.
- Zorg ervoor dat de formulieren - als ze opgevraagd worden - digitaal makkelijk te vinden zijn.
Toestemmingformulier TRIDENT-2 studie vertaald in het Engels
Vanaf nu is ook een Engelse versie beschikbaar van het toestemmingsformulier: Consent form: Prenatal screening with NIPT (TRIDENT-2 study). Het is te downloaden via www.peridos.nl/nipt
Vragen over de NIPT?
De NIPT is nu 2,5 maand geleden ingevoerd. Van 1 april 2017 tot en met 9 juni 2017 zijn er 11.160 testen uitgevoerd en afgerond in Nederland. Het kan natuurlijk zijn dat u als verloskundig zorgverlener nog vragen heeft over de NIPT. Precies weten bij wie u daarvoor terecht kunt? Kijk op www.rivm.nl/Onderwerpen/P/down_edwards_patau_en_SEO/Contact. Hier vindt u een handig overzicht van onderwerpen, vragen en contactgegevens.
Besluit invoering 13 wekenecho uitgesteld
Op 22 december 2016 heeft de Gezondheidsraad een advies aan de minister aangeboden over de Prenatale Screening in Nederland. Hierin adviseert de commissie een landelijk wetenschappelijk onderzoek te doen naar opname in het programma van een echo vanaf 12 tot 14 weken zwangerschap. Er wordt nog gewacht op een besluit van de minister hierover. Het ziet ernaar uit dat het besluit van de minister nog enige tijd op zich laat wachten, omdat dit thema controversieel is verklaard. Dit betekent dat een nieuw kabinet hierover een besluit moet nemen.

Tot er een besluit is genomen, is het niet toegestaan een 13 wekenecho uit te voeren, zoals beschreven in het advies van de Gezondheidsraad. Hiervoor is geen WBO-vergunning afgegeven.

Daarnaast geldt nog steeds dat als een zwangere kiest voor de NIPT (TRIDENT-2) ze niet óók nog een nekplooi(NT)-meting krijgt aangeboden. Een NT-meting heeft bij de NIPT geen toegevoegde waarde voor de screening op down-, edwards- en patausyndroom. De NIPT heeft een hogere sensitiviteit en specificiteit dan de combinatietest. Bovendien is er geen WBO-vergunning voor een losse NT-meting.
Folder beschikbaar in 10 vertalingen
Op de website staan vanaf nu alle vertaalde versies van de folder Prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom. De vertaalde folders zijn online beschikbaar in het Engels, Duits, Spaans, Papiamento, Frans, Pools, Portugees, Turks, Arabisch en Chinees.
Lees meer
Update aanbesteding hielpriklancetten 2017
Eind 2016 is het RIVM gestart met de aanbesteding van de hielprikkers (in vaktermen hielpriklancetten genoemd). Een goede hielprikker draagt bij aan het structureel verkrijgen van een kwalitatief goede bloedopbrengst. Zodat ook bij de toekomstige uitbreiding van de hielprikscreening zes bloedvlekken nog steeds voldoende zijn voor alle analyses in het laboratorium. Kwalitatief goede bloedvlekken betekent dat er 30 ponsjes uit de zes bloedvlekken te halen zijn. In de afbeelding ponst een analist kleine stukjes filtreerpapier met bloed uit de bloedvlekken van de hielprikkaart. Het bloed uit deze ponsjes wordt onderzocht op een aantal zeldzame, ernstige aandoeningen.

Uit de papieren beoordeling van de inschrijvingen op de aanbesteding zijn drie merken hielprikkers geselecteerd die voldoen aan alle gestelde eisen. Als onderdeel van de aanbestedingsprocedure loopt er sinds 1 mei een praktijktest met deze drie prikkers. Elke hielprikker wordt gedurende een maand gebruikt in de praktijk door 18 screeners uit 4 verschillende screeningsorganisaties. De screeners beoordelen het gebruikersgemak van de prikkers en het laboratorium beoordeelt de kwaliteit van de bloedvlekken. Naar verwachting zal de praktijktest aan het einde van de zomer worden afgerond. Daarna zal als laatste onderdeel van de aanbesteding een audit in de fabriek worden uitgevoerd. Totdat de aanbesteding is afgerond wordt de huidige prikker uitgeleverd.