Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Pre- en neonatalescreening

Jaargang 10, Nummer 4 / 6 april 2017

Inhoudsopgave
De NIPT is beschikbaar
Per 1 april hebben zwangere vrouwen in Nederland de mogelijkheid om te kiezen voor de NIPT (niet-invasieve prenatale test) als eerste test voor de screening op
down-, edwards- en patausyndroom. Alle betrokken partijen hebben hard gewerkt om op 1 april de NIPT als eerste screeningstest beschikbaar te maken.
Kwaliteitseisen en het draaiboek herzien
Met de invoering van de NIPT als eerste screeningstest zijn ook een aantal kwaliteitseisen en het draaiboek herzien. Het draaiboek beschrijft wat nodig is om de prenatale screening down-, edwards- en patausyndroom en het SEO effectief en binnen kwalitatieve kaders te laten verlopen. Raadpleeg de herziene kwaliteitseisen
en het draaiboek online op de website van het RIVM.
Praktische tips inrichting counseling
Uit onderzoek is gebleken dat er bij de counseling prenatale screening down-, edwards- en patausyndroom en het SEO kwaliteitswinst valt te behalen. Daarom zijn de kwaliteitseisen voor counselors aangescherpt en uitgebreid. Een van die eisen is dat het counselingsgesprek apart van de intake moet plaatsvinden. Om u houvast te geven bij het (opnieuw) inrichten van de counseling, hebben we enkele praktische tips op een rij gezet en voorbeeldplanningen gemaakt: lees hier meer.
De websites zijn live!
Alle websites over de NIPT zijn inmiddels live. Hieronder een overzicht van de websites die zijn ontwikkeld mét de bijbehorende links:
- www.meerovernipt.nl informatie over de studies TRIDENT-1 en TRIDENT-2 en een overzicht van de bloedafnamelocaties voor de NIPT. Dit overzicht wordt met enige regelmaat aangepast.
- www.NIPTbetalen.nl via deze website kan de zwangere voor de NIPT betalen. Zijn er vragen over de betaling? Kijk dan bij de veelgestelde vragen onderaan de site. Of ga bij de contactgegevens na waar zwangeren/counselors met welk type vragen terecht kunnen.
- www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl op deze website voor zwangeren staat alles over de screening op down-, edwards- en patausyndroom en het SEO. Sinds 1 april is er ook uitgebreide, actuele informatie te vinden over down-, edwards- en patausyndroom en de NIPT. Verder is het onderdeel "Bewust kiezen" aangepast.
- www.rivm.nl/down-edwards-patau-seo alle informatie voor professionals over de prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom en het SEO. Inclusief veelgestelde vragen over de NIPT.
Geen NT-meting naast de NIPT
Als een zwangere kiest voor de NIPT (TRIDENT-2) krijgt ze niet óók nog een Nekplooi (NT)-meting. De NIPT heeft een hogere sensitiviteit en specificiteit dan de combinatietest. Een NT-meting heeft bij de NIPT geen toegevoegde waarde voor de screening op down-, edwards- en patausyndroom. Bovendien is er geen vergunning voor.
Vertalingen
De Nederlandstalige, gedrukte versie van de folder "Prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom" is te bestellen via de webshop. Daarnaast zijn er van deze folder ook vertaalde versies online beschikbaar. Momenteel zijn dit de talen Engels, Spaans, Papiamento, Frans, Pools en Portugees. Binnenkort volgen Turks, Arabisch, Chinees en Duits
Lees meer
DIN 2.1:verplichte nascholing voor counselors prenatale screening
Counselors moesten voor 1 april 2017 geslaagd zijn voor de toets van de DIN 2.1. Op 3 april waren 3285 cursisten geslaagd voor de digitale toets. De grootste groep bestaat uit verloskundigen: 2568, gevolgd door gynaecologen: 256 en echoscopisten: 132. Ook veel studenten verloskunde deden de DIN 2.1: 190 slaagden voor de toets. De overige geslaagden waren basisartsen (59), verpleegkundigen (39), huisartsen (12), klinische genetici (2) en een groep "anders" (27).
Ongeveer de helft van de cursisten vond het niveau van de DIN 2.1 precies goed en de andere helft vond het niveau hoog. Gemiddeld waardeerden zij de DIN 2.1 met een 7,0.
De toets van de DIN 2.1 was moeilijker dan van de DIN 2.0. Cursisten slaagden gemiddeld na 2,2 pogingen. Voor de DIN 2.0 was dit na 1,8 pogingen.

De DIN 2.1 blijft beschikbaar op www.rivm.nl/din.
De instructiefilm is te vinden op: https://vimeo.com/207470200. Wachtwoord: DIN2.1
Hoe brengt u www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl onder de aandacht?
In de laatste week van maart is de informatie over de screening op down-, edwards- en patausyndroom toegevoegd aan de website voor zwangeren www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl. Zoals eerder gecommuniceerd is het de bedoeling dat u de zwangere voorafgaand aan het counselingsgesprek attendeert op deze website. Zwangeren kunnen zich dan voorbereiden op het counselingsgesprek.
Op www.rivm.nl/down-edwards-patau-seo/materialen onder "Materialen en documenten voor professionals" vindt u een handleiding over hoe u de website voor zwangeren onder de aandacht kunt brengen.
Bent u verloskundig zorgverlener en heeft u vragen over de NIPT?
Kijk op www.rivm.nl/down-edwards-patau-seo; hier staan veelgestelde vragen en vindt u ook materialen zoals een uitgebreide gespreksleidraad, met meer informatie over de NIPT. Komt u er niet uit met uw vraag? Kijk dan op: http://www.rivm.nl/Onderwerpen/P/down_edwards_patau_en_SEO/Contact.
Hier vindt u een overzicht van onderwerpen en vragen, en bij wie u daarvoor terecht kan.