Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Nieuwsbrief Bevolkingsonderzoek naar kanker

Het Centrum voor Bevolkingsonderzoek geeft een digitale nieuwsbrief uit over de bevolkingsonderzoeken naar kanker. Het RIVM-Centrum voor Bevolkingsonderzoek is verantwoordelijk voor de landelijke regie van de bevolkingsonderzoeken borstkanker, baarmoederhalskanker en darmkanker. Met deze nieuwsbrief willen we u graag informeren en betrekken bij actuele ontwikkelingen.

Jaargang 8, Nummer 2 / 15 maart 2018

BEVOLKINGSONDERZOEK DARMKANKER

Data bevolkingsonderzoek darmkanker voor wetenschappelijk onderzoek
Met het bevolkingsonderzoek darmkanker kan (dikke) darmkanker worden voorkomen of in een vroegtijdig stadium worden ontdekt en behandeld. Als darmkanker vroegtijdig wordt ontdekt, is de kans op genezing groter en de behandeling minder zwaar.

Het bevolkingsonderzoek wordt in opdracht van het ministerie van VWS en onder regie van het RIVM - Centrum voor Bevolkingsonderzoek uitgevoerd door vijf regionale screeningsorganisaties. Zij beheren specifieke data met betrekking tot deelname aan en resultaten van het bevolkingsonderzoek. Deze data zijn onder voorwaarden beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek. Een aantal momenten per jaar is er de mogelijkheid data-aanvragen in te dienen.
Deze mogelijkheid is er nu van 19 maart 9.00 uur t/m 13 april 17.00 uur.
Lees meer
BEVOLKINGSONDERZOEK BORSTKANKER

Cliënten met S-ICD niet meer naar ziekenhuis voor borstonderzoek
Cliënten met een S-ICD (Subcutane Implanteerbare Cardioverter Defibrillator) kunnen voortaan weer in een onderzoekscentrum van de screeningsorganisaties meedoen aan het bevolkingsonderzoek borstkanker.

Voorheen werden deze cliënten verzocht om het onderzoek uit te laten voeren in een ziekenhuis, zodat de S-ICD indien nodig gecontroleerd kon worden. De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) heeft echter recent het standpunt ingenomen dat er voor vrouwen met een S-ICD geen formeel bezwaar is tegen het maken van röntgenfoto's in de onderzoekscentra van de screeningsorganisaties. Dit is ook op de website van de Stichting ICD dragers Nederland recent aangekondigd.
Het advies is nog wel steeds om een wachttijd van 6 maanden na plaatsing aan te houden, zoals ook voor andere implantaten voor het hart geldt. Ook zal er voor dit onderzoek zo nodig meer tijd ingeruimd worden binnen de screening, om een kwalitatief zo goed mogelijk mammogram te maken.