Rijksoverheid
Biosecurity Nieuwsbrief

Jaargang 4, Nummer 1 / maart 2018

Inhoud
- Bacteriën als wapen - een recent overzichtsartikel
- Minister Bijleveld van Defensie spreekt over biosecurity
- Synthetische paardenpokken voert dual-use discussie
- Biosecurity Kwetsbaarheidsanalyse in het Engels beschikbaar!
- Waar komt u ons tegen?
Bacteriën als wapen - een recent overzichtsartikel
Een recent artikel van De Vries en collega's beschrijft de consequenties voor de medische praktijk in het geval dat er humaan pathogene bacteriën bewust verspreidt worden. Het herkennen van een dergelijke situatie is belangrijk evenals de bewustwording voor verplegend en laboratoriumpersoneel dat hiermee mogelijk te maken kan krijgen.
Lees meer
Minister Bijleveld van Defensie spreekt over biosecurity
Tijdens de Munich Security Conference in Duitsland op 17 februari jl. heeft minister Bijleveld van Defensie een toespraak gehouden over biosecurity en de dreiging van bioterrorisme. Ze heeft de Nederlandse biosecurity samenwerkingsinitiatieven benoemd en opgeroepen tot meer internationale samenwerking op gebied van preventie.
Lees meer
Synthetische paardenpokken voert dual-use discussie
Een recente publicatie van Noyce en collega's toont aan dat het uitgestorven paardenpokkenvirus via synthetische biologie gereconstrueerd kan worden. De dual-use discussie ten aanzien van synthetische biologie en onderzoek in de levenswetenschappen leeft weer op.
Lees meer
Biosecurity Kwetsbaarheidsanalyse in het Engels beschikbaar!
De Kwetsbaarheidsanalyse is nu ook in het Engels beschikbaar via www.biosecurityvulnerabilityscan.nl! Handig voor internationale medewerkers, of om te gebruiken bij projecten in het buitenland.
Lees meer
Waar komt u ons tegen?
Komende maanden zijn er een aantal bijeenkomsten over bioveiligheid waar u collega's van bureau biosecurity tegen het lijf kan lopen. Een mooie gelegenheid om het gesprek aan te gaan, vragen te stellen en ideeën aan te dragen voor de biosecurity kennisdag!
Lees meer

Aan- en afmelden